Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Značka: 2020

Výzva na predkladanie ponúk

V Ý Z V A   na predkladanie ponúk

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Základná škola Láb

Sídlo: Vŕšok  č. 489/20 , 900 67 Láb

IČO:  31811612                      Telefón: 0919 404 333

Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Chovanová

e-mail:zslab@zslab.sk

  1. Názov zákazky:     pc zostava – 10 ks 
  2. Druh zákazky:     Zákazka na dodanie tovaru
  3. Podrobný opis predmetu: 

–  Monitor uhlopriečka 60cm, technológia panela IPS LED, rozlíšenie FullHD 1920.1080, 75Hz, 5ms, 100M:1, 178°/178°, 250cd/m2, VGA, HDMI, VESA, BlueLightFilter, čierny

–  Počítač: Procesor minimálne 5550 bodov podľa Passmark benchmark, operačná pamäť minimálne 4GB DDR4, pevný disk minimálne 250GB typ SSD m2, sieťová karta gigabit ethernet, bezdátová sieťová karta IEEE802.11ac, porty HDMI, VGA, 7x USB, RJ45, audio link in, out, klávesnica, myš, operačný systém Windows 10 Pro, hmotnosť 1,5kg, uchytenie VESA, certifikácia RoHS

  5. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:

Tovar by mal byť dodaný do 30.12. 2020.  V prípade oneskoreného  odovzdania zákazky, budú  vyvodené sankcie voči dodávateľovi.
Sankcie bude upravovať zmluva.

  6.  Uplynutie lehoty na predkladanie  ponúk:

–   dňa 07.12.2020 (pondelok)do 12:00 hod.
–   doručenie – mailom, alebo v listinnej podobe na adresu uvedenú v bode 1.
–   ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v eurách.

   7.  Určenie podmienok účasti

– doklad o oprávnení  dodávať tovar,  poskytovať   služby   na predmet zákazky.

    8.  Podmienky financovania: Predávajúcemu sa neposkytne žiaden preddavok. Faktúru môže vystaviť predajca až po odovzdaní predmetnej zákazky. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti  faktúr  – 14  kalendárnych dní odo dňa jej doručenia

9.  Kritéria na hodnotenie ponúk:

cena v € s DPH/ bez DPH, kvalita tovaru, rýchlosť dodania

10.  Iné: Záruka sa požaduje päť rokov od odovzdania diela.

V Lábe dňa 1.12.2020

Mgr. Ľubica Chovanová
riaditeľka školy

Dátum zvesenia: 08.12.2020

Oznam BVS – odpis stavu vodomerov – nov. 2020

Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že ich poverení pracovníci budú od 26.11.2020 odpisovať stavy vodomerov. Žiadame občanov, ktorí sa nebudú zdržiavať doma, aby zanechali stav vodomeru na viditeľnom mieste.

Dátum zvesenia: 20.12.2020

Mobilné odberové miesto – antigénové testy – Nemocnica Malacky

Mobilné odberové miesto – antigénové testy – Nemocnica Malacky

Od pondelka 23.11.2020 bude MOM otvorené v nasledovnom režime:

Pondelok:   8:00 – 12:00
Utorok:       8:00 – 12:00
Streda:     11:00 – 15:00
Štvrtok:      8:00 – 12:00
Piatok:      11:00 – 15:00

Dátum zvesenia: 31.12.2020