Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenia

Revitalizácia cesty Láb – Plavecký Štvrtok

REVITALIZÁCIA CESTY LÁB – PLAVECKÝ ŠTVRTOK
Máme dobré správy pre všetkých motoristov, cyklistov a vlastne všetkých účastníkov dopravy. Cesta medzi Lábom a Plaveckým Štvrtkom už čoskoro dostane nový povrch. Ďalšou dobrou správou je, že to zahŕňa aj úsek v obci až po križovatku s Hlavnou ulicou.
Práce sa uskutočnia v termíne: 17.06.2024 – 25.08.2024
Najviac nás ovplyvnia práce na úseku v obci. Realizácia bude prebiehať po etapách, pričom cesta bude vždy prejazdná v jednom pruhu a odbočky do ulíc Lipová, Krátka a Na bahnách budú prístupné. Obmedzenia budú minimálne a veríme, že nová cesta nám vynahradí dočasný diskomfort počas letných mesiacov.

Príspevok bol presunutý do archívu
31.08.2024

Spolu proti komárom – hľadáme dobrovoľníkov

Obec Láb – člen Regionálneho združenia Spolu proti komárom hľadá dobrovoľníkov do boja proti komárom formou biologickej regulácie.

Bez vás to nedáme!
Hľadáme dobrovoľníkov v obciach, ktoré sú členmi Regionálneho združenia pre biologickú reguláciu komárov:
Kúty, Brodské, Sekule, Moravský Svätý Ján, Veľké Leváre, Malé Leváre, Gajary, Kostolište, Jakubov, Suchohrad, Záhorská Ves, Vysoká pri Morave, Láb, Zohor a Stupava.

Pracovné miesta v ZŠ Láb

ZS Lab prac.ponuky

Pracovné miesta v Základnej škole Láb

učiteľ/učiteľka 1. stupňa

Úväzok: 100%

Dátum nástupu: 01.09.2024

Kvalifikačné predpoklady:

-vysokoškolské II. stupňa
-odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 10 uvedeného zákona, a prílohy č. 1, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Platové podmienky:
V zmysle zákona č. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a v súlade s Nariadením vlády č.  296/2022, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.9.2023.

Osobnostné predpoklady a zručnosti: znalosť práce s PC – word, excel, internet
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti:
kvalifikačné predpoklady, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.
Potrebné doklady:
– žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
– profesijný životopis
– doklad o vzdelaní
– súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č. 18/2018 Zb. z.

Svoje žiadosti s profesijným životopisom zasielajte poštovou službou na adresu alebo mailom

Základná škola, Vŕšok č. 489/20, 900 67 Láb

tel. č.: 0919 404 333

mail:  zslab@zslab.sk

 

 

učiteľ/učiteľka 2. stupňa predmety: anglický jazyk, geografia, informatika, výtvarná výchova

Úväzok: 23 hodín týždenne -100%

Dátum nástupu: 01.09.2024

Kvalifikačné predpoklady:
-vysokoškolské II. stupňa
-odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platové podmienky:
V zmysle zákona č. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a v súlade s Nariadením vlády č.  296/2022, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.9.2023.

Osobnostné predpoklady a zručnosti: znalosť práce s PC – word, excel, internet
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti:
kvalifikačné predpoklady, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.
Potrebné doklady:
– žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
– profesijný životopis
– doklad o vzdelaní
– súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č. 18/2018 Zb. z.

Svoje žiadosti s profesijným životopisom zasielajte na adresu:  ihneď

Základná škola, Vŕšok č. 489/20, 900 67 Láb

tel. č.: 0919 404 333

mail:  zslab@zslab.sk

 

Mgr. Ľubica Chovanová, riaditeľka ZŠ Láb

Príspevok bol presunutý do archívu
01.09.2024

Nový rezervačný systém na vývoz septikov

Vážení občania,

spúšťame nový rezervačný systém pre vývoz septikov. Rezervujte si termín kedykoľvek a kdekoľvek. Či už ste pri počítači alebo na cestách so svojím mobilným telefónom, náš nový online formulár je k dispozícii 24/7. Jednoducho vyberte požadovanú službu a termín, ktorý vám najviac vyhovuje. My sa postaráme o všetko ostatné.

Termín si prosím rezervujte na danom odkaze:

Rezervovať →

Všetky termíny, ktoré už máte objednané, ostávajú v platnosti. Do nového systému sme ich preniesli za vás.
Upozorňujeme, že čas Vašej rezervácie je len orientačný, keďže skutočný čas príchodu ovplyvňujú predchádzajúce vývozy.
Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vaše rezervácie.