Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenia

Futbalové zápasy 24. a 25.5.2022

deň dátum čas veková kategória domáci hostia
Utorok 24.5.2022 18:00 Žiaci Obecný športový klub Láb ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš
Utorok 24.5.2022 18:00 Prípravka TJ Záhoran Jakubov (A) Obecný športový klub Láb
Streda 25.5.2022 17:30 A mužstvo Obecný športový klub Láb NŠK 1922 Bratislava (A)

Príspevok bol presunutý do archívu
26.05.2022

Krojovaný deň v Lábe

Starosta obce Láb spolu s kultúrnou komisiou Vás srdečne pozývajú na ôsmy ročník kultúrnej akcie s názvom Krojovaný deň.

Dňa 11.6. od 14.00 h. v obecnom parku sa začne program v ktorom vystúpia folklórne a tanečné súbory.

Viac informácií sa postupne podozvedáte na stránke obce a na sociálnych sieťach.

 

Príspevok bol presunutý do archívu
13.06.2022

Je čas hniezdenia a rodenia mláďat!

Jar je obdobím, kedy zver načerpáva silu a zároveň privádza na svet mláďatá. V posledných dvoch rokoch v prírode zaznamenávame zvýšený pohyb turistov, cyklistov, psíčkarov, či motorkárov a to so sebou prináša aj negatívne dôsledky. Aj z tohto dôvodu Slovenská poľovnícka komora vytvorila infografiku s prosbou voľne žijúcej zveri, aby tak ľuďom pripomenula, komu príroda patrí, kto je v nej doma a ako by sme sa my, jej návštevníci, mali správať.

Prosíme touto cestou návštevníkov prírody, doprajte pokoj a bezpečie práve narodeným mláďatám. V žiadnom prípade sa ich nedotýkajte, aby ste na nich nezanechali svoj ľudský pach. Neberte si ich domov keď ich nájdete, nie sú opustené. Ich starostlivá mama je nablízku a dáva na nich pozor. Takéto mláďa nemá žiadny pach, aby ho nenašli predátori. Návštevníci prírody, pamätajte na to, že pes ako domáce zviera nepatrí do prírody a musíte ho držte na vôdzke, nakoľko môže týmto bezbranným tvorom smrteľne ublížiť. Ročne máme zaznamenané desiatky medializovaných prípadov, keď psy dohrýzli mláďatá i dospelú zver, ktoré nestihli pred nimi uniknúť.

V tomto období sú už čerstvo narodené prvé mláďatá zajacov, diviakov či muflónov. Najväčšie problémy však evidujeme v máji a júni, v čase rodenia srnčiat. Vtedy ľudia v domnení, že ich zachraňujú, berú ich z prírody a nosia miestnym poľovníkom, či do rôznych záchranných staníc, ako „opustené“. Vážení návštevníci prírody prosíme vás, nechajte mláďatá ich rodičom.

Odkaz od Slovenskej poľovníckej komory

POZOR, oblasť s intenzívnym lovom diviačej zveri!

Tento oznam, plagát by mal upozorňovať návštevníkov revíru ako sa majú správať.
Pomáhajú  tak  úspešnejšiemu lovu diviačej zveri , ktorý je najúčinnejšie opatrenie
proti šíreniu Afrického moru ošípaných. Je to dôležité aj pre všeobecnú bezpečnosť!
Preto tieto plagáty umiestňujú poľovnícke organizácie na frekventované
turistické chodníky alebo v čase spoločných poľovačiek.

Rešpektujte prosím úlohy, ktoré musia vykonávať. Priamo na grafike, na plagáte sú zobrazené pokyny.

Ochrana lesov pred požiarmi

Vážení spoluobčania,
v spojitosti s jarným obdobím nastáva čas, kedy sa zvyšuje nebezpečenstvo vzniku požiarov v prírodnom prostredí.
Tento zvýšený výskyt požiarov v prírodnom prostredí je spôsobený aj činnosťou občanov, najmä pri spaľovaní suchej trávy, lístia, konárov orezaných stromov a kríkov. Nemalý počet požiarov je spôsobený neopatrnosťou pri zakladaní ohňov priamo v lese alebo v jeho tesnej blízkosti.
Netreba zabúdať, že plošné vypaľovanie suchej trávy a iných porastov je zákonom o ochrane pred požiarmi zakázané. Práve pri tejto činnosti hrozí veľmi vysoké nebezpečenstvo vzniku požiaru.
Z uvedených dôvodov Hasičský a záchranný zbor apeluje na všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzaniu vzniku požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali zákaz :
– vypaľovania suchej trávy,
– fajčenia a používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
– zakladania ohňov v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch, v lesoch a v ich blízkosti, mimo vyhradených ohnísk,
– zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
V prípade zistenia porušenia ustanovení § 14 zákona o ochrane pred požiarmi upozorňujeme, že okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, môže fyzickej osobe uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 100 € a v priestupkovom konaní až do výšky 331 €.
Na zakladenie ohňov v prírode je potrebné využívať priestory na to určené, napríklad vybudované ohniská. Avšak v prípade ak je okresným riaditeľstvom vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, v žiadnom prípade nezakladať oheň priamo v lese a v ochrannom pásme, čo je 50 m od hranice lesného pozemku, ani na vybudovaných ohniskách.
Veríme, že svojím zodpovedným konaním prispejete k zamedzeniu vzniku požiarov v prírodnom prostredí a tým aj k zníženiu škôd na lesných porastoch.

 

ochrana lesov

Príspevok bol presunutý do archívu
31.07.2022

VZN Obce Láb č. 1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Lábe schválilo dňa 23.3.2022 na svojom 1. zasadnutí:

VZN Obce Láb č. 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2019, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Láb

VZN_01_2022