Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Kontakty

Meno a priezvisko

tel. číslo

e-mail

Bc. Štefan Fogl
starosta

+421 905 358 626

Katarína Kovárová
Ekonomické, mzdové a personálne oddelenie
– Účtovná evidencia, Rozpočet, Personálna a mzdová agenda, Správa majetku, Fakturácia, Poplatok za rozvoj

+421 34 77 90 509

+421 940 641 418

Mária Lisá
Oddelenie všeobecnej správy a sociálnych vecí
– Podateľňa, Matrika, Evidencia obyvateľstva, Sociálne veci, Rybárske lístky, Súpisné čísla, Hrobové miesta, Voľby

+421 34 77 47 792

+421 918 469 680

Mgr. Andrea Troščáková
Oddelenie životného prostredia, poplatkov a odpadového hospodárstva
– Poplatok za komunálny odpad, Evidencia podnikateľov a prevádzok, Septiky, Kanalizácia a stočné

+421 34 77 47 791

Daša Koledová
Oddelenie životného prostredia, poplatkov a odpadového hospodárstva
– Poplatok za komunálny odpad, Daň z verejného priestranstva, Evidencia podnikateľov a prevádzok, Septiky, Kanalizácia a stočné

+421 34 77 47 791

Mgr. Aneta Košická
Oddelenie miestnych daní, pokladník
– Daň z nehnuteľnosti, Daň za psa, Pokladňa, Verejné obstarávanie, Nájomné zmluvy, Zmluvy o výpožičke, Vyhlasovanie v miestnom rozhlase

+421 34 77 90 333

Ing. Júlia Trutzová
Oddelenie územného konania a stavebného poriadku

+421 34 77 47 792

+421 918 469 680