Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Kontakty

Meno a priezvisko

tel. číslo

e-mail

Bc. Štefan Fogl
starosta

Mária Lisá
Oddelenie všeobecnej správy a sociálnych vecí
– Podateľňa, Pokladňa, Matrika, Evidencia obyvateľstva, Sociálne veci, Rybárske lístky, Súpisné čísla, Hrobové miesta, Voľby

Katarína Kovárová
Ekonomické oddelenie
– Účtovná evidencia, Rozpočet, Personálna a mzdová agenda, Správa majetku, Fakturácia, Poplatok za rozvoj, Vyhlasovanie v miestnom rozhlase

Daša Koledová
Oddelenie životného prostredia, daní, poplatkov a odpadového hospodárstva
– Daň z nehnuteľnosti, Daň za psa, Poplatok za komunálny odpad, Daň z verejného priestranstva, Evidencia podnikateľov a prevádzok, Septiky, Kanalizácia a stočné

Ing. Júlia Trutzová
Oddelenie územného konania a stavebného poriadku