Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Úradná tabuľa

Schválený rozpočet Obce Láb na rok 2023

Programový rozpočet obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 vyvesený na úradnej tabuli Obce Láb dňa 03.01.2023

Programový rozpočet obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025  zverejnený na internetovej stránke Obce Láb 03.01.2023

Programový rozpočet obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2023 nadobúda účinnosť dňa 01.01.2023

Programový rozpočet obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Lábe dňa 30.12.2022, uznesením č. 66/2022.

rozpocet 2023 text

rozpocet 2023 tabulky

Schválené VZN č. 4/2022

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Lábe dňa 15.12.2022 uznesením č. 59/2022

VZN vyvesené na úradnej tabuli Obce Láb dňa 16.12.2022

VZN zverejnené na internetovej stránke Obce Láb dňa 16.12.2022

VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2023

VZN_2022_04

Schválené VZN č. 3/2022

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Lábe dňa 15.12.2022 uznesením č. 58/2022

VZN vyvesené na úradnej tabuli Obce Láb dňa 16.12.2022

VZN zverejnené na internetovej stránke Obce Láb dňa 16.12.2022

VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2023

VZN_2022_03

VZN Obce Láb č. 1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Lábe schválilo dňa 23.3.2022 na svojom 1. zasadnutí:

VZN Obce Láb č. 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2019, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Láb

VZN_01_2022