Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Úradná tabuľa

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávny obcí a do orgánov samosprávnych krajov

Voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa budú konať rovnaký deň v sobotu 29. októbra 2022.

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb.

https://www.obeclab.sk/wp-content/uploads/2022/06/vyhlasenie-volieb.pdf

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávy obcí

https://www.obeclab.sk/wp-content/uploads/2022/06/KOMUNALNE-info.pdf

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávnych krajov

https://www.obeclab.sk/wp-content/uploads/2022/06/VUC-info.pdf

Príspevok bol presunutý do archívu
29.12.2022

VZN Obce Láb č. 1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Lábe schválilo dňa 23.3.2022 na svojom 1. zasadnutí:

VZN Obce Láb č. 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2019, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Láb

VZN_01_2022