Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Životné prostredie a odpad

Komunálny odpad

VZN_2023_05

Termíny vývozu  –   rozpis v tabuľkách:

Vývoz KO FCC – Láb I. polrok 2024

Vývoz KO FCC – Láb II. polrok 2024

 

Termíny vývozu 

Separovaný zber rok 2024

Separovaný odpad vo vreciach (žlté-plast, modré-papier) je potrebné vyložiť v deň vývozu najneskôr o 6:00 hod. ráno. Separovaný odpad v iných nádobách nebude vyvezený.

 

Reklamácie o nevyvezení komunálneho alebo separovaného odpadu je možné nahlásiť na Obecný úrad alebo spoločnosti FCC Zohor s.r.o. max. 2 pracovné dni od dátumu vývozu uvedeného v rozpise.

 

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu  – alchymia_odpadu_

Článok o plastoch

OBEC

Vývoz odpadu – intravilán obce

Vývoz tuhého komunálneho odpadu (TKO) v obci zabezpečuje firma:

FCC Slovensko  s. r. o. Zohor, tel. č. 02/6596 18 15, 02/6596 18 16, 02/6596 18 17

Usmernenie k zvozu komunálneho odpadu

Vzhľadom na Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov do nádob na zmesový komunálny odpad nepatrí biologicky rozložiteľný odpad (zelený odpad zo záhrad, popol,..), nebezpečný odpad, elektroodpad, stavebný odpad.

V prípade, že v zbernej nádobe bude niektorý z týchto odpadov, nádoba nebude firmami zabezpečujúcimi odvoz a likvidáciu odpadu vyvezená. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Usmernenie k zvozu komunálneho odpadu.

ZÁHRADY

Vývoz odpadu – záhradkárska a rekreačná oblasť

Vývoz odpadových vriec v záhradkárskej a rekreačnej oblasti

ROK 2024

 06.05.2024 (pondelok)
20.05.2024 (pondelok)

03.06.2024 (pondelok)
17.06.2024 (pondelok)

01.07.2024 (pondelok)
15.07.2024 (pondelok)
29.07.2024 (pondelok)

12.08.2024 (pondelok)
26.08.2024 (pondelok)

09.09.2024 (pondelok)

23.09.2024 (pondelok)

Komunálny odpad musí byť uložený do čiernych vriec označených potlačou firmy FCC Environment.
Vrecia si chatári vyzdvihnú na obecnom úrade v Lábe po uhradení poplatku za komunálny odpad.  

Komunálny odpad v iných vreciach nebude vyvezený.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Miestny poplatok za zmesový komunálny odpad (ZKO) a drobný stavebný odpad (DSO) sa platí za zmesové komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
Ohlasovacia povinnosť sa uskutočňuje formou vyplnenia formulára (nájdete na konci tejto stránky) a doručením na OcÚ v Lábe osobne, alebo poštou.

Aplikácia Vylož smeti

Značili ste si doteraz termíny odvozu odpadu do kalendára?
Už nemusíte. Šikovná aplikácia Vylož smeti vám vždy včas pripomenie, kedy príde vývoz smetia.

Aplikácia pre mobilné telefóny je určená obyvateľom rodinných domov v obciach, kde odvoz odpadu realizuje spoločnosť FCC. Ponúka prehľadný kalendár s najbližšími termínmi vývozu odpadu na vašej adrese aj možnosť nastaviť si pripomienky na ich odvoz. Stiahnite si ju a nainštalujte cez Google Play alebo App Store – odkazy na aplikáciu Vylož smeti nájdete na stránke FCC.

 

Nová  webová aplikácia pre správu nádob a výsypov pre občana na:

www.moje-smeti.sk alebo link: https://mywaste.sensoneo.com/login-fcc

 • Potrebné sa zaregistrovať cez prihlásenie alebo aktivácia účtu pre občana používateľským menom a heslom
 • Počkať na schválenie od obce
 • Potom sa opäť prihlásiť používateľským menom a heslom
 • V prehľadoch vidím produkciu odpadu, históriu zvozov, počet výsypov za svoju smetnú nádobu

Obec bude zaregistrovaných čakateľov vybavovať priebežne.

Po schválení registrácie si skontrolujte zadané údaje či súhlasia s čipom na nádobe.

V prípade otázok nás kontaktujte.

Zber separovaného odpadu

 1. Papier: zbiera sa prostredníctvom modrých plastových vriec doručených do domácností. Zbiera sa: noviny, časopisy, katalógy, knihy, zošity, kancelársky papier, tvrdý kartón, vlnitá lepenka, reklamné letáky Nezbiera sa: špinavý a mastný papier, krabice od mlieka a džúsov, papier potiahnutý fóliou, mapy, pauzáky, kopírovací papier, voskový papier, asfaltový a dechtovaný papier.
 2. PET fľaše: zbiera sa prostredníctvom žltých plastových vriec doručených do domácností. Zbiera sa: stlačené plastové fľaše od nápojov, plastové obaly ( HDPE, PE, PP) fólie a plastové tašky (LDPE, HDPE) viacvrstvové obaly z nápojov (Tetra Pak), hliníkové plechovky z nápojov. Nezbiera sa: fľaše od olejov, obaly znečistené nebezpečnými látkami (motorové oleje, chemikálie, farby).
 3. Sklo: zbiera sa do veľkokapacitných kontajnerov umiestnených na stanoviskách: Potraviny Maja, Espresso, autobusová zastávka Vrbovec, alebo sa odovzdajú pri zvoze separovaného odpadu, ktorý sa uskutočňuje 2 x ročne. Zbiera sa: biele a farebné sklo – fľaše, poháre (etikety nevadia), tabuľové sklo. Nezbiera sa: keramika, porcelán, zrkadlá, kamenina, autosklo, žiarovky, žiarivky, TV obrazovky, sklokeramické dosky…
 4. Kovy a elektronický odpad: zbiera sa 2x do roka.  Zbiera sa: televízory, chladničky, mrazničky, sušiče, kávovary, varné kanvice, mixéry, žehličky a iní elektronický odpad.
 5. TETRAPAKY: zbierajú sa prostredníctvom ZŠ a prostredníctvom žltých plastových vriec, alebo pri zvoze separovaného odpadu, ktorý sa uskutočňuje 2 x ročne. Zbiera sa: zviazané, vypláchnuté, čisté a suché krabice od mlieka, džúsov, vína.
 6. Monočlánky: zbierajú sa prostredníctvom ZŠ, občania ich môžu odovzdať pri kúpe nových batérií a monočlánkov do boxu v Drogérii.
 7. Veľkoobjemný odpad: zbiera sa 2x do roka vo vyhlásených termínoch obcou.
 8. Do OBECNÉHO DVORA (vedľa budovy pošty) môžu občania priniesť SEPAROVANÝ ODPAD: SKLO – KOVY – KUCHYNSKÝ ODPAD – POUŽITÉ OLEJE

Zber VOO, elektronického a kovového odpadu

Elektronický odpad, kovový šrot je možné odovzdať zamestnancovi obce celoročne na obecnom dvore v dňoch:

STREDA od 15:00 do 18:00 (v období od 1.11. do 1.4. od 15:00 do 17:00)
SOBOTA od 8:00 do 11:00

Zber veľkoobjemného odpadu sa uskutoční:

Jarný vývoz             18.03. – 20.03. 2024
Jesenný vývoz        2024 – bude zverejnené

V priebehu roka môže prísť k zmene termínu veľkoobjemného odpadu, o čom budú obyvatelia obce včas informovaní.

Vývoz septikov

Vývoz fekálií zo žúmp a septikov v obci zabezpečuje Obec Láb, keďže kapacita čističky odpadových vôd je obmedzená.

Rezervujte si termín kedykoľvek a kdekoľvek. Či už ste pri počítači alebo na cestách so svojím mobilným telefónom, náš nový online formulár je k dispozícii 24/7. Jednoducho vyberte požadovanú službu a termín, ktorý vám najviac vyhovuje. My sa postaráme o všetko ostatné.

 

Rezervovať →

 

Všetky termíny, ktoré už máte objednané, ostávajú v platnosti. Do nového systému sme ich preniesli za vás.
Upozorňujeme, že čas Vašej rezervácie je len orientačný, keďže skutočný čas príchodu ovplyvňujú predchádzajúce vývozy.
Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vaše rezervácie.

Termín vývozu si môžete rezervovať aj telefonicky minimálne 5 pracovných dní vopred na t.č.  0948 128 966  v pondelok, stredu a piatok od 8:00 do 12:00

Vývozné dni

Obecný dvor

Na obecný dvor JE POVOLENÝ len vývoz vytriedených zložiek komunálneho odpadu pre občanov v obci Láb, ktorí majú uhradený poplatok za vývoz komunálneho odpadu.

Občania sú na výzvu pracovníkov obecného dvora povinní preukázať sa dokladom o zaplatení poplatku za vývoz odpadu v pokladni obecného úradu.  V prípade, že sa občan potrebnými dokladmi nepreukáže, nebude mu umožnené odpad odovzdať.

Na obecný dvor je možné odovzdať len vytriedené zložky komunálneho odpadu podľa pokynov zodpovedného pracovníka v dňoch:

STREDA od 15:00 do 18:00 (v období od 1.11. do 1.4. od 15:00 do 17:00)
SOBOTA od 8:00 hod. do 11:00:

 • Sklo – sklené fľaše biele aj farebné bez uzáverov z kovu, plastu a pod., poháre, sklo z okenných tabúľ, iné sklené obaly
  – nepatria sem taniere, porcelán, zrkadlá, lepené sklá, sklá z monitorov a obrazoviek, sklenené obaly s obsahom nebezpečných látok
 • Kompozitné obaly – Tetrapaky – viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína a pod.
 • Obaly z kovu – kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby z pást, kovové súčiastky, drôty, káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové a kovové viečka a obaly, klince, sponky, kľúče, zámky, konzervy z kompótov a iných potravín (vypláchnuté bez zvyškov), plechovky z nápojov (vypláchnuté), oceľové plechovky a pod.
  – kovy bez obsahu a znečistenia ropnými a nebezpečnými látkami
 • Objemný odpad – veľkorozmerný odpad – drevo, nábytok, gauče, kreslá, dvere.. a pod., drevené časti nábytku – LEN v demontovanom stave
 • kuchynský odpad 
 • použitý olej 
 • DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD
  najmä: betón cementový, dechtová lepenka, dlaždice a obkladačky, kamenná drvina, keramická dlažba, kvádre, linoleum, obkladacie dosky, odpad z demolácií, odpadová dechtová lepenka, piesok, sadrokartón, sadrové dosky, sklo s drôtenou vložkou, sklolaminát, stavebná suť – zmes, strešné krytiny – cementové, strešné krytiny – pálené, tehlová drvina, tehly odľahčené, tehly plné, tvárnice plné betónové, tvárnice pórobetónové, tvárnice škvarobetónové, umakart, výkopová zemina..

VZN_2023_05

Na obecný dvor NIE JE POVOLENÝ vývoz:

 • zmesového komunálneho odpadu, t. j. zmiešaného odpadu z domácností,,
 • PNEUMATÍK, ktoré sú od 01.01.2016 povinní bezplatne prevziať ich distribútori – teda pneuservisy, ktoré poskytujú pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu; za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.

Žiadame občanov, aby plasty a papier vo vreciach NENOSILI na obecný dvor (vyváža ich raz za mesiac spoločnosť FCC Zohor s.r.o. – viď rozpis zvozu separovaného odpadu).

Zamestnanci obce budú v priestore dvora preberať separovaný odpad v dňoch:

STREDA od 15:00 do 18:00  (v období od 1.11. do 1.4. od 15:00 do 17:00)
SOBOTA od   8:00 do 11:00

Zároveň môžu občania uložiť biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (konáre, trávu) na obcou prenajatý pozemok v lokalite Búrkové.
Tento odpad bude obec následne spracovávať.

Za drobný stavebný odpad bez škodlivín sa platí poplatok na obecnom úrade pred odovzdaním na obecný dvor.

Za miešaný objemný odpad uložený do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú umiestnené na obecnom dvore sa určuje: 

Jeho množstvo a druh odpadu je povinný oznámiť na Obecný úrad Láb a vopred uhradiť poplatok za uloženie formou zakúpenia žetónu podľa množstva (objemu), ktorý odovzdá zamestnancovi obce na obecnom dvore. Bez preukázania úhrady nebude odpad prevzatý.

Správa kanalizácie a ČOV

RNDr. Peter Vyskočil
Štúrova 5
900 33  Marianka

e-mail: vyskocil115@gmail.com
tel.: 0903-230 019
(za účelom vydania vyjadrenia k stavebným a kolaudačným konaniam)

Tlačivá