Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Matrika

Vybavuje: Mária Lisá

telefón: +421 34 77 47 792

mobil: +421 918 469 680
e-mail: maria.lisa@obeclab.sk

Čestné vyhlásenie, splnomocnenie alebo osvedčenie podpisu na listine

Na čestnom vyhlásení, splnomocnení alebo inej listine matričný úrad osvedčuje podpis na základe občianskeho preukazu.
Občan, ktorého podpis sa osvedčuje, musí byť osobne prítomný.

Potrebné doklady: občiansky preukaz

Poplatky: 2,00 € za každý podpis

Uzavretie manželstva

K spísaniu žiadosti o uzavretie manželstva je potrebná prítomnosť oboch snúbencov.

Potrebné doklady:

 • občianske preukazy,
 • rodné listy
 • v prípade rozvedeného/nej – právoplatný rozsudok o rozvode,
 • v prípade vdovca/vdovy – úmrtný list manžela/manželky.

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatky: bez poplatku

Zápis novorodenca a rodný list

Vybavuje matričný úrad v mieste nemocnice, kde sa dieťa narodilo.

Vystavenie úmrtného listu

Potrebné doklady:

 • listy o prehliadke mŕtveho (vystavuje lekár),
 • občiansky preukaz zosnulého/ej,
 • občiansky preukaz pozostalého/ej, ktorý vybavuje úmrtný list.

Poplatok za hrobové miesta

Prihlásenie sa realizuje osobne na OcÚ v zmysle VZN o cintorínskych poplatkoch.
Hrobové miesto sa prenajíma na dobu 10 rokov.

Iné služby a poplatky

 • výpis z matričnej knihy –  5,00 €
 • uzavretie manželstva občana SR a cudzinca – 100,00 €
 • uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi SR pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt – 30,00 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby- 30,00 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti – 100,00 €