Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

História obce

Obec Láb

sa rozprestiera na juhu strednej oblasti Záhorskej nížiny v doline Močiarky osem kilometrov južne od Malaciek. Najstaršie osídlenie Lábu spadá do mladšej doby kamennej, do neolitu.
V roku 2018 v lokalite Lábu SNM – Archeologické múzeum objavilo sídlisko z doby laténskej (obdobie Keltov – 450 pr.n.l. – prelom letopočtu).

Iné archeologické nálezy ukázali, že už v 8. storočí bolo v lokalite Lábu slovanské sídlo a našli sa aj pozostatky sídliska a pohrebiska z obdobia Veľkomoravskej ríše.

Osada pod názvom Loyp sa spomína v listine z roku 1206. Vydal ju uhorský kráľ Ondrej II., ktorou priznal grófovi Alexandrovi z rodu Hont-Poznan za verné služby pozemky i s trhovým miestom a z neho plynúcim ziskom. Pôvodne patrila k plaveckému panstvu, neskôr sa stala vlastníctvom majiteľov stupavského panstva.
V roku 1333 v dôsledku rodinných zvád o hranice jednotlivých panstiev rozdelila Štvrtocký majetok Bratislavská kapitula na západnú časť – obec Štvrtok a na východnú časť, v ktorej bol i kostol – obec Láb.

Od tohto rozdelenia sa pravdepodobne obec Láb definitívne vyvíjala ako samostatná obec. V 16. storočí sa tu usadili rodiny chorvátskych kolonistov. Postupom storočí sa Láb vyvinul na obec, ktorá mala podľa dochovaných dokumentov už v roku 1720 vlastný mlyn.

Obyvatelia Lábu sa venovali poľnohospodárstvu, najmä pestovaniu zeleniny, ktorú na prelome 19. a 20. storočia predávali až vo Viedni. Typickým remeslom bolo rezbárstvovýšivkárstvo. Lábska výšivka sa prejavila predovšetkým v bohatosti miestneho kroja, ktorý patrí medzi najkrajšie v tomto regióne.

Od 19. storočia existovala v obci tehelňapíla, výrobňa trstinového pletiva, boli tu rôzne obchody – nielen potravinárske, ale aj s liečivými rastlinami.

Koncom 19.  a začiatkom 20. storočia odišla časť obyvateľov za prácou do Ameriky.

Od roku 1947 existuje v obci materská škola. Základná škola sa v priestoroch súčasnej budovy nachádza od roku 1972. V areále predchádzajúcej školy je dnes detské ihrisko.

V obci je viacero predajní potravín, drogérie, benzínová pumpa. V strede obce je obecný úrad, zdravotné stredisko, klub dôchodcov, kaderníctvo i kvetinárstvo.
Láb má vlastný futbalový štadión, kde sa hrávajú mužské i ženské futbalové zápasy.

Obec vydala rozsiahlu publikáciu pod názvom Nová kniha o Lábe, v ktorej nájdete podrobnejšie informácie o vzniku a vývoji obce, jej názve i o súčasnosti. V prípade záujmu si ju môžete zakúpiť na Obecnom úrade.

Kroniky obce Láb a Pamätné knihy obce Láb