Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Starosta obce

Starosta obce Láb 2022-2026

Bc. Štefan Fogl

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov

Zverejňovanie podaných oznámení v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení.

Zverejňovanie oznámení
  • osobné údaje sa zverejňujú v rozsahu titul, meno, priezvisko a verejná funkcia, ktorú vykonáva
  • zverejňovanie sa nevzťahuje na údaje o majetkových pomeroch a na osobné údaje manžela a neplnoletých detí, ktorí žijú s verejným funkcionárom v domácnosti
  • nezverejňujú sa také údaje o majetkových pomeroch, ktoré by umožnili identifikáciu hnuteľných vecí, ktoré verejný funkcionár vlastní alebo identifikáciu ďalších strán podľa čl. 7 ods. 4 písm. c) až f), t.j. užívanie hnuteľných a nehnuteľných vecí vo vlastníctve inej osoby.