Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Značka: 2020

ÚPSVR Malacky hľadá sociálnych pracovníkov pre OSPODaSK a služobného vodiča

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky hľadá vhodných uchádzačov na obsadenie voľných miest sociálnych pracovníkov s ukončeným 2. stupňom VŠ v odbore sociálna práca pre prácu na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky ďalej hľadá vhodného uchádzača na obsadenie pozície služobný vodič a prevádzkový pracovník. Uchádzač musí mať platný vodičský preukaz sk. B, skúsenosti so šoférovaním osobného motorového vozidla, byť spoľahlivý a ochotný cestovať. Vyžaduje sa aj manuálna zručnosť na drobné opravy a drobnú údržbu v budove.

 

Možnosť prihlásiť sa do výberových konaní je do 15.01.2020.

Kompletné informácie o voľných miestach aj s informáciami o požadovaných predpokladoch a požiadavkách na uchádzača, ako aj informácie o spôsobe ako sa prihlásiť do výberových konaní Vám poskytne osobný úrad ÚPSVR Malacky, Mgr. Chabadová na dagmar.chabadova@upsvr.gov.sk, 034/24 44 120.

inzerat

Dátum vyvesenia: 08.01.2020 | Dátum zvesenia: 15.01.2020

Oznámenie o malých zdrojoch znečistenia ovzdušia

Upozorňujeme podnikateľov, ktorí majú podať Oznámenie o malých zdrojoch znečistenia ovzdušia v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a zatiaľ ho nepodali, aby tak urobili do 15.2.2020 do podateľne obecného úradu v Lábe.

Dátum vyvesenia: 08.01.2020 | Dátum zvesenia: 17.02.2020

Oznámenie o vývoze separovaného odpadu 10.-11.1.2020

Oznamujeme občanom termín vývozu separovaného odpadu:

dňa 10.1.2020 (v piatok)  od  6.00 hod ráno sa uskutoční vývoz separovaného odpadu- plastov.
dňa 11.1.2020 (v sobotu)  od  6.00 hod ráno sa uskutoční vývoz separovaného odpadu- papier.

Dátum vyvesenia: 08.01.2020 | Dátum zvesenia: 12.01.2020