Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Dobrovoľný hasičský zbor Láb

História Dobrovoľného hasičského zboru v Lábe

V roku 1891 sa miestny farár Ignác Juračka spolu so 45 občanmi Lábu rozhodli založiť Dobrovoľný hasičský spolok.
Toto bola prvá organizácia požiarnej ochrany v Lábe.
V roku 1905 sa konala posviacka prvého hasičského práporu. Stuhu darovala pani Anastázia Malinovská, ktorá bola krstnou matkou.
Tak ako aj hasiči dnes, pracovali úplne nezištne, obetavo a oddane, ale podmienky mali omnoho zložitejšie.
Založeniu Dobrovoľného hasičského spolku predchádzali menšie či väčšie požiare, pri ktorých by hasiči mohli predísť nemalým stratám na majetku alebo živote.

– V roku 1800 jedinému požiaru padlo za obeť 70 domov a 50 stodôl.
– O dva roky neskôr vypukol taký požiar, že okrem pár domov na Chríbe vyhorela celá dedina.
– V roku 1922 dvadsiatim štyrom občanom zhoreli domy a stodoly.
– 29. januára v roku 1940 pri požiari školských maštalí zhorela i strecha starej hasičskej zbrojnice, bola obnovená v roku 1942.

Odvtedy sa vyskytli len menšie a ojedinelé požiare rodinných domov, trávnatých a lesných porastov v katastri obce. Celkovo počet požiarov dlhodobo z roka na rok klesal. Tento vývoj jasne dokazuje správnosť činnosti požiarnej ochrany. Je výsledkom dlhoročnej obetavej práce funkcionárov a členov, ktorí priamo prispievali k výchove občanov k boju proti požiarom a čo je najdôležitejšie, naučili občanov opatrnosti a pozornosti tak, aby sa už vzniku požiarov predchádzalo.

Na začiatku tvorili techniku Dobrovoľného hasičského spolku len bežné pracovné nástroje ako lopaty, háky, rebríky a vedrá na vodu.

Prvá ako-tak mechanická striekačka predstavovala dvojkolesovú káru so železnou nádržou, do ktorej sa naliala voda a tá sa tlačením cez piest dostávala do hadice a striekala. Veľký sviatok bol v obci, keď hasiči dostali dvojkolesovú striekačku na konský poťah.

Postupne sa technika zdokonaľovala. Hasičský spolok, neskorší hasičský zbor, mal počas svojej činnosti tri štvorkolesové striekačky – poslednú dostal v roku 1930. Tú dodnes lábsky hasičský zbor udržiava vo vynikajúcom a funkčnom stave a je pýchou zboru.

V roku 1936 dostal hasičský zbor so štátnej subvencie prvú motorovú dvojkolesovú striekačku s výtlakom 1 200 litrov za minútu, ktorá slúžila pri vzornej opatere plných 18 rokov. Vysviacka tejto striekačky sa konala 6. septembra 1936. Hasičská technika, ako aj náradie boli uložené v staršom hasičskom depe. Ako sa traduje, toto depo slúžilo aj ako obecná väznica, do ktorej na rozkaz pána richtára zatvárali podozrivých tulákov a výtržníkov.

V roku 1949 získal hasičský zbor sanitné vozidlo, ktoré slúžilo na prepravu družstva ako aj stroja k požiaru. Toto auto bolo zakúpené z darov občanov, ktorí vyzbierali až 14 000 Kčs. Na auto prispeli aj naši krajania žijúci v Amerike, kde pod vedením Karola Záhradníka zozbierali 550 dolárov. Posviacka sanitného auta, ako aj hasičskej zbrojnice, bola 18. septembra 1949 za účasti zemského veliteľa hasičstva, pána Bela Voldana. Na posviacke bolo i 259 hasičov z okolitých dedín.

Hasičský prápor

Pýchou každého zboru je hasičský prápor. Prvý prápor bol slávnostne posvätený už v roku 1905. Jeho krstnou mamou bola Anastázia Malinovská. V roku 1970, za pomoci spoluobčanov, dal požiarny zbor urobiť nový prápor, vernú kópiu starého práporu. Zaujímavosťou nového práporu je, že všetky pôvodne obrazce boli opatrne vystrihnuté a vložené na nový prápor. Krstnými matkami práporu, ktorý ešte aj dnes reprezentuje zbor, boli členky zboru Alojzia ŠTEFKOVÁ a Amália LAZAROVÁ.

Úspechy zboru

Samotný vznik v roku 1891 môžeme považovať za úspech, keď v Lábe napriek materiálnym problémom vznikol dobrovoľný hasičský zbor. A udržal sa dodnes. Počas histórie dosiahol zbor úspechy nielen pri hasení skutočných požiarov, ale aj v súťažiach.

Podľa zápisnice z roku 1925 sa mohli do zboru prijímať aj ženy, avšak iba ako prispievajúce členky. Až v roku 1952 po vzore iných požiarnych zborov bolo založené prvé ženské družstvo. Najúspešnejšie družstvo dievčat a žien reprezentovalo náš zbor v roku 1975, kedy na celoslovenskej súťaži hasičských družstiev v Skalici obsadili vynikajúce 4. miesto.

V roku 1930 sa na schôdzi vtedajšieho spolku rozhodlo aj o založení družstva dorastu z dôvodu výchovy nástupcov členov spolku. Družstvo mužov máme už dlhé roky na vynikajúcej úrovni. Úspešne sa prezentujú na mnohých súťažiach.

Najmenších požiarnikov sa podarilo v zbore vychovať a s výbornými výsledkami udržať naposledy v rokoch 1987-1989, kedy zbor a obec deti reprezentovali vo všetkých možných súťažiach v hasičskom športe a hasičských vedomostiach a s týmito výkonmi a znalosťami sa v roku 1989 pod vedením Jozefa HRICU prebojovali na krajské kolo hry PLAMEŇ do Trnavy. Z tejto generácie úspešných detí vyrástlo veľa terajších členov zboru.

(obrázky súťažných družstiev a dorastu sa po kliknutí zväčšia na celú obrazovku)

Sídlo hasičského zboru v Lábe

Od roku 1949 sídli DHZ v terajšej budove hasičskej zbrojnice, ktorá bola kompletne zrekonštruovaná a bola k nej pristavená aj nová garáž. Stará budova už kapacitne nevyhovovala vozovému parku. Nová budova bola slávnostne odovzdaná do užívania v roku 1998.

Naša hasičská zbrojnica je stále tu na svojom pôvodnom mieste, prestavovaná, upravovaná a zdokonaľovaná, tak aby splnila potreby technického vybavenia a zázemia hasičov.

Okrem iného sa v posledných dvoch desaťročiach pristavili dve garáže. V roku 2018 s podporou dotácií Min. vnútra SR a Obecného úradu prebehla kompletná rekonštrukcia exteriéru (zateplenie, fasáda, výmena okien a brán…) a interiéru (záchody, sprchy, zasadacia miestnosť).

V septembri 2019, po 15 mesiacoch intenzívnej práce členov, sponzorov a priateľov DHZ, bola hasičská zbrojnica slávnostne odovzdaná do ďalšieho užívania.

Zbrojnica pred prestavbou
Zbrojnica pred prestavbou
Požiarna zbrojnica po prestavbe
Požiarna zbrojnica v Lábe po prestavbe

Ako ďalej s požiarmi

Počet výjazdov k požiarom z roka na rok klesá. Ich prípadné následky sú aj vďaka modernej technike čoraz menšie. V minulosti boli požiare väčšie a ničivejšie aj vďaka tomu že technika bola či už nedostupná, alebo nedostatočná a tiež preto, že väčšina domov v obci bola z dreva a strechy zo slamy.
V súčasnosti sa Dobrovoľná požiarna ochrana zameriava hlavne na preventívnu činnosť. Požiarovosť z roka na rok klesá i vďaka dlhoročnej spolupráci s MŠ a ZŠ, kde na rôznych stretnutiach a posedeniach už s tými najmenšími upozorňuje na možné rizika a samozrejme následky požiaru. V spolupráci s OcÚ pripravuje DPO rôzne relácie v rozhlase a články v novinách.

Požiarnici a tradície

Z histórie vieme, že práca hasiča či už dobrovoľného, alebo profesionálneho je hlavne o obetavosti. Toto poslanie si žiada celého človeka, jeho voľný čas, pracovité ruky, nápady, ale aj hmotné prostriedky. Hlavná úloha požiarnej ochrany je pomáhať v núdzi, nešťastí, pri ochrane majetku a zdravia. Veď toto všetko je zhrnuté a vyšité zlatým písmom na hasičskej zástave zboru: BOHU SLÁVA – BLÍŽNEMU POMOC. Samotnou kapitolou 130-ročnej histórie vzniku DHZ Láb je družba s moravskou obcou Říčany u Brna. V roku 1971 vtedajší funkcionári obcí a hasičských zborov spísali zmluvu o priateľstve a spolupráci, ktorá pretrváva dodnes.

130 rokov dobrovoľného hasičského zboru

V roku 2021 sme si pripomenuli už 130 rokov trvania zboru a 50 nádherných rokov trvania zmluvy, ktorá bola štartovacou rampou do dnešného dňa trvajúcich priateľských, bratských a rodinných vzťahov. Veľa tých, ktorí stáli pri zrode tejto myšlienky, už dnes nežije. Možno z úcty k nim, možno z úcty k tradíciám a možno iba pre dobrý pocit pri srdci sa niekoľkokrát do roka stretávame nielen ako hasiči, ale najmä ako priatelia a bratia. Držme sa preto tradícií a snažme sa toto puto udržať aj naďalej a nedovoľme, aby sa to, čo budovali naši otcovia a starí otcovia, stratilo.

Súčasní členovia výboru:

Marián Kovár – predseda
Peter Kovár – veliteľ
Stanislav Benkovič – tajomník
Lucia Benkovičová – pokladník
Štefan Káloši – preventivár
Ivan Jurkovič – strojník
Branislav Benkovič – oganizačný referent
Patrik Gunič  – revízor