Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Voličský a hlasovací preukaz

Vybavuje: Mária Lisá

telefón: 034/779 03 33
e-mail: maria.lisa@obeclab.sk

Vydanie voličského a hlasovacieho preukazu

Potrebné doklady: platný občiansky preukaz

Vybavuje sa bez poplatku. Inštitút vydávania voličských a hlasovacích preukazov sa využíva pri konaní volieb a referenda, aby mohli občania – voliči využiť svoje volebné právo.

Voličom, resp. oprávneným občanom, ktorí nebudú môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorom sú zapísaní do zoznamu (stály zoznam voličov na základe trvalého pobytu), vydá obec po vyhlásení volieb (referenda) na ich žiadosť voličský, resp. hlasovací preukaz a zo zoznamu ich vyčiarkne. Vyčiarknutie platí iba na čas vykonania volieb (referenda) prostredníctvom voličského (hlasovacieho) preukazu.

Voličský, resp. hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu v inom volebnom okrsku. Zápis platí iba na čas vykonania volieb (referenda).