Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Značka: 2020

Zisťovanie stavu plynomerov

Oznamujeme občanom, že od 3. novembra 2020 bude poverený pracovník odpisovať stav plynomerov v našej obci. Žiadame občanov, ktorí nemajú plynomer voľne prístupný, aby stav a číslo plynomeru ponechali na viditeľnom mieste (napr. v okne). Stav plynomeru píšte len celé číslo (bez čísiel za desatinnou čiarkou).

Dátum zvesenia: 30.11.2020

Víkendové testovanie na ochorenie COVID-19 – poďakovanie

POĎAKOVANIE

V dňoch 30.10. a 1.11.2020 sa konalo 1. kolo celoplošného testovania obyvateľov na ochorenie COVID-19.

Na odbernom mieste v Lábe sa vykonalo spolu 1936 testov. Z celkového počtu testovaných bolo 1219 z Lábu a 717 cudzích. Pozitívne výsledky sa potvrdili u 11 občanoch, z toho trvalý pobyt v Lábe majú iba traja.

Ďakujeme všetkým občanom za disciplinovaný prístup a účasť na testovaní. Veľké ďakujeme patrí aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na prípravách a realizovaní testovania.

Žiadame občanov, aby aj naďalej dodržiavali všetky potrebné opatrenia, buďte naďalej obozretní a správajte sa zodpovedne.

Marián Moravčík
starosta obce Láb

Dátum zvesenia: 09.11.2020

Celoplošné testovanie na COVID-19 v Lábe

Celoplošné testovanie na COVID-19 v Lábe

Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa uskutoční od 31. októbra do 1. novembra 2020 a od 7.  do 8. novembra 2020, vždy od soboty do nedele od 7.00 hod.  do 22.00 hod. Odberné miesto v našej obci sa nachádza v budove Obecného úradu Láb na Hlavnej ulici 503/9 v priestoroch kde sa nachádzala volebná miestnosť. Hlavný vchod bude zo zadnej strany budovy.

POSTUP TESTOVANIA NA ODBERNOM MIESTE:

 • Po vstupe do odberného miesta (treba mať rúško, alebo iným vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty) si vydezinfikujte ruky. Dezinfekčné prostriedky budú na mieste k dispozícii.
 • Určenému pracovníkovi sa preukážete občianskym preukazom a kartičkou poistenca, ten  vypíše formulár potrebný na registráciu.
 • Po registrácii dostanete pridelené číslo a vreckovku.
 • V priestore na to určenom pristúpite k odpadkovému košu, vyfúkate si nos a odkašlete, zahodíte vreckovku a vydezinfikujete si ruky.
 • Vojdete do budovy, zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo.
 • Zdravotník Vám následne odoberie vzorku z nosohltana jemnou tyčinkou.
 • Na výsledky počkáte vo vyhradenom priestore na parkovisku pri zdravotnom stredisku.
 • Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla a odovzdá certifikát v zatvorenej obálke, kde bude poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku.

doporučený harmonogram návštevy odberného miesta:

31.10.2020 (sobota):

07.00 hod. – 12.00 hod. – Drahy, Vŕšok, Veterná ulica, Mesačná ulica, Hviezdna ulica, Školská ulica

12.00 hod. – 17.00 hod. – Grínava, Na kúte, Ulica A. Milatu, Zohroská ulica, Hlavná ulica, Okružná ulica

17.00 hod. – 21.30 hod. – Na bahnách, Trstinová ulica, Jazerná ulica, Leknová ulica, Topoľová ulica, Lipová ulica, Slnečná ulica

1.11.2020 (nedeľa):

07.00 hod. – 12.00 hod. – Lúčka, Ulica I. Juračku, Rádek

12.00 hod. – 17.00 hod. – Ulica K. Salixa, Ulica M.K.-Hubovej, Ulica B. Záhradníka, Stránky, Vrbovec, Výhony, Ambrov mlyn

17.00 hod. – 21.30 hod. – Cintorínska ulica, Veľký Chríb, Pri štadióne, čísla domu: 112, 113, 405, 408, 409, 411, 519, 531, 533, 534, 535, 536, 540, 545, 560, 566, 567, 571, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 671, 676, 688, 748, 749, 750, 751, 752, 761, 771, 774, 1404.

Na webovej stránke obce Láb bude od piatka (v prípade ak sa to bude dať technicky zabezpečiť) link na kameru, ktorá bude snímať aktuálnu situáciu pred odberným miestom.

Dátum zvesenia: 09.11.2020

INFORMÁCIE K CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU NA COVID-19

Vážení občania,

vzhľadom na skutočnosť, že celoplošné testovanie obyvateľstva na COVID-19 je skrátené na dva dni (1. termín v dňoch 31.10. a 1.11.2020), obec Láb potrebuje utvoriť dva odberné tímy.

Prosíme občanov – dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní pomôcť, aby sa nahlásili na obecnom úrade v Lábe na tel. číslach 034/7790333 alebo 0918 469 680.

Zároveň obec Láb potrebuje aj minimálne 4 zdravotníkov, ktorí sú oprávnení vykonávať testovanie, pričom obec vybaví všetky potrebné formality. Taktiež sa môžu nahlasovať na obecnom úrade v Lábe na tel. číslach 034/7790333 alebo 0918 469 680.

Bližšie informácie o celoplošnom testovaní v našej obci budú všetkým občanom doručené do poštovej schránky.

Dátum zvesenia: 02.11.2020

Zatvorený obecný úrad

Obecný úrad v Lábe oznamuje občanom, že z dôvodu nariadeného zákazu vychádzania, bude obecný úrad od pondelka 26. októbra 2020 zatvorený.

Dátum zvesenia: 01.11.2020

Dôležité oznámenie o lockdowne!!!

Vážení občania,

Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky a vláda Slovenskej republiky vyhlásila tzv. lockdown, čiže obmedzenie pohybu.

V období od soboty 24. októbra 2020 do nedele 1. novembra 2020 je zákaz vychádzania. Výnimky zo zákazu vychádzania mimo bydliska bez testu sú:

 • v čase od 01:00 do 05:00 hod. v noci;
 • cesta na testovanie;
 • cesta do a zo zamestnania;
 • doprevádzanie dieťaťa do školy;
 • najbližšie potraviny, lekáreň, lekár;
 • starostlivosť o blízku osobu;
 • starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá;
 • venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska;
 • pohreby;
 • cesta na poštu, do banky, do poisťovne, čistiarne, autoservisu, na čerpaciu stanicu;
 • pobyt v prírode (okres bydliska);
 • dojazd do bydliska do 25. októbra.

Školy budú od 26. októbra 2020 do 27. novembra 2020 uzatvorené, 2. stupeň prechádza na dištančnú výučbu.

Prvý stupeň ZŠ sa môže zatiaľ vzdelávať v školách normálne, rovnako sa vyučovanie nezastavuje ani v materských školách a jasliach.

V dňoch 30. októbra až 1. novembra sa uskutoční prvé kolo celoplošného testovania. O priebehu testovania v našej obci budete včas informovaní.

Zároveň žiadame občanov – dobrovoľníkov, ktorí majú záujem o vykonávanie administratívnej činnosti pri testovaní, aby sa prihlásili na telefónnych číslach obecného úradu 034/7790333 alebo 0918 469 680.

Dátum zvesenia: 02.11.2020