Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Značka: 2018

Beseda so spisovateľom Jozefom Banášom

Výbor JDS pozýva na besedu so spisovateľom Jozefom Banášom o jeho novej knihe „Prebijem sa! Štefánik.“
Beseda sa uskutoční v pondelok 10.12.2018 o 17:00h v Habánskom dome, vstup je voľný.
Ste srdečne vítaní!

Dátum vyvesenia: 04.12.2018 | Dátum zvesenia: 11.12.2018

Komparz do filmu

Vážení občania,

isto už viete, že sa u nás zdržujú filmári. Na zajtrajšie nakrúcanie (29.11.2018) potrebujú ešte mužov – komparzistov, ktorí by stvárňovali väzňov v Osvienčimskom tábore. Ponuka platí pre všetkých mužov vo veku od 16 do 55 rokov. Podmienkou je, že musia mať krátke vlasy v maximálnej dĺžke 5 cm, konfekčná veľkosť maximálne XL a žiadne tetovania na krku a tvári. Je zabezpečené jedno teplé jedlo a honorár vyplácaný v hotovosti po nakrúcaní 55 €/osoba. Záujemcov vyzdvihne zajtra (28.11.2018) o 14:00 hod. autobus spred Habánskeho domu. Nakrúcanie potrvá do 3:00 hod. ráno. Máme vyhriaty stan a dobrú náladu na pľaci. Ste vítaní. Bližšie informácie vám poskytnú aj na telef. čísle 0944 489 745.

Dátum vyvesenia: 28.11.2018 | Dátum zvesenia: 30.11.2018

Vianočný koncert Katky Koščovej

Vianočný koncert Katky Koščovej 9.12.2018 o 14:30 hod. v kostole v Sološnici. Vstupenky na OÚ Sološnica alebo rezervovať na tel.č. 0905 418 760.

 

Dátum vyvesenia: 28.11.2018 | Dátum zvesenia: 10.12.2018

Ponuka práce

Mesto Malacky vyhlasuje prijímacie konanie na obsadenie miesta – obsluha kamerového systému na Mestskej polícii v Malackách, pre zdravotne ťažko postihnutých v rámci projektu Chránenej dielne. Jedná sa o ¾ pracovný úväzok. Zahájenie prijímacieho konania je 5.12.2018 o 9:00 hod. na  Mestskej polícii na ul. Bernolákova 5188/1A, v Malackách. Záujemcovia dostavte sa v uvedený termín na pracovisko Mestskej polície v Malackách. Žiadosti a životopisy neposielajte.

Podmienky prijatia:

– pokles vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 70%
– schopnosť vykonávať prácu so zobrazovacími jednotkami a prácu v noci
– bezúhonnosť

Dátum vyvesenia: 26.11.2018 | Dátum zvesenia: 05.12.2018

Smútočný oznam – Anna Hrebeňová

Smútiaca rodina Hrebeňová s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje občanom, že vo veku 86 rokov nás navždy opustila Anna Hrebeňová, rod. Chmelová. Posledné lúčenie pred večným odpočinkom bude v piatok 30. novembra 2018 o 13:00 hod. v Dome smútku v Lábe.

Dátum vyvesenia: 26.11.2018 | Dátum zvesenia: 01.12.2018

Oznam pošty 27. novembra a 30. novembra

Poštový úrad v Lábe oznamuje občanom, že v utorok 27. novembra a v piatok 30. novembra bude mať celý deň zatvorené. 

Dátum vyvesenia: 26.11.2018 | Dátum zvesenia: 01.12.2018

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie ObZ

V zmysle § 12 ods. 1  a  § 13 ods. 4a) zákona SNR č. 369/90  Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Láb, ktoré sa uskutoční v stredu 28.11.2018 o 18:00 hod. v jedálni Základnej školy v Lábe

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 6. Vystúpenie starostu.
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia, schválenie návrhovej komisie.
 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 9. Určenie sobášiacich poslancov a sobášnych dní v obci Láb.
 10. Zrušenie komisií ObZ a odvolanie ich predsedov a členov.
 11. Zriadenie komisií ObZ a voľba ich predsedov a členov.
 12. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
 13. Určenie platu starostovi obce.
 14. Informácia o menovaní zástupcu starostu a schválenie platu zástupcovi starostu.
 15. Odvolanie členov Rady školy pri Základnej škole Láb a členov Rady školy pri Materskej škole Láb za zriaďovateľa.
 16. Menovanie členov Rady školy pri Základnej škole Láb a členov Rady školy pri Materskej škole Láb za zriaďovateľa.
 17. Diskusia.
 18. Záver.

Dovolím si Vás požiadať o včasné zaujatie miesta!
Marián Moravčík, starosta obce

Dátum vyvesenia: 23.11.2018 | Dátum zvesenia: 29.11.2018