Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Značka: 2018

Oznam MUDr. Salčíka 17.-18.1.2018

Detská ambulancia Medastar, s.r.o. oznamuje, že v dňoch 17. – 18.1.2018 nebude ordinovať v žiadnej z ambulancií (Zohor, Kuchyňa, Sološnica). Zastupovať bude MUDr. Sláviková v ambulancii v Lozorne v časoch:  St: 8:00 – 11:00; Št: 13:00 – 16:00.

Dátum vyvesenia: 16.01.2018 | Dátum zvesenia: 19.01.2018

Odpis elektromerov 2018

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že ich poverený pracovník bude v období od 22. do 26. januára 2018 odpisovať stav elektromerov. Žiadame občanov, ktorí majú elektromery na verejne nedostupnom mieste a nebudú sa zdržiavať doma, aby ponechali stav elektromera na viditeľnom mieste.

Dátum vyvesenia: 15.01.2018 | Dátum zvesenia: 27.01.2018

Oznam MUDr. Nenovského 15.1.2018

Obvodná ambulancia v Plaveckom Štvrtku MUDr. Nenovský oznamuje svojim pacientom,  že v pondelok 15.1.2018 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky zo zdravotných dôvodov. Zastupovať ho bude MUDr. Slobodová od 7:00 do 12:00 hod. v Zohore

Dátum vyvesenia: 15.01.2018 | Dátum zvesenia: 16.01.2018

Vývoz separovaného odpadu 10.1.2018

Oznamujeme občanom, že dňa 10.1.2018 sa uskutoční zber plastov. Občania môžu v tento deň vyložiť žlté vrecia s vytriedeným odpadom pred svoje domy. Zber sa bude vykonávať od šiestej hodiny ráno.

Zber papiera sa uskutoční 24.1.2018.

Rozpis vývozov separovaného odpadu si občania môžu stiahnuť z internetovej stránky obce.

Dátum vyvesenia: 04.01.2018 | Dátum zvesenia: 25.01.2018

Oznam – priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31.1.2018

Vážení občania,
v zmysle zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov majú občania povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31.1.2018, ak v predchádzajúcom roku nastala zmena skutočností vo vlastníctve nehnuteľnosti (dedenie, kúpa a  predaj nehnuteľností, zhotovenie drobných stavieb, zmena výmery stavby prístavbou alebo nadstavbou, kolaudácie stavieb, vydanie stavebných povolení, vznik podnikateľských priestorov a iné zmeny). Zároveň žiadame občanov, ktorí si uplatňujú úľavu na dani z nehnuteľnosti z titulu zdravotne ťažko postihnutého občana, aby do 31.1.2018 preukázali platnosť preukazov ZŤP. V opačnom prípade úľava nebude poskytnutá. Občania, ktorí si neobnovili zmluvu na prenájom svojich pozemkov s firmou POSPO, majú povinnosť podať daňové priznanie za tieto pozemky.

Upozorňujeme občanov, že vznik alebo zánik daňovej povinnostiza psa v prípade straty, kúpy, darovania alebo uhynutia psa treba nahlásiť písomne na tlačive Priznanie k dani za psa. Oslobodenie na dani za psa sa poskytuje občanom starším ako 70 rokov na základe údajov z evidencie obyvateľstva.

Oznamujeme podnikateľom, že do 15.2.2018 majú povinnosť  písomne podať na obecný úrad Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za malé zdroje znečisťovania ovzdušia na rok 2018 podľa skutočnosti v roku 2017.

Dátum vyvesenia: 04.01.2018 | Dátum zvesenia: 16.02.2018