Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Verejné obstarávanie – ZŠ Láb prístavba

Vyhlásenie verejného obstarávania na zákazku ZŠ Láb – prístavba.

Súťažné podklady a ich prílohy:

Súťažné podklady

Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia

Príloha č. 2 – Výkaz výmer

Príloha č. 3 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Príloha č. 4 (a-g) – Čestné vyhlásenia (vzory)

Príloha č. 5 – Návrh zmluvy o dielo

Príloha č. 6 – Jednotný európsky dokument

Dôležité termíny:

Lehota na predloženie ponúk: do 28.02.2023, 23:00 hod

Lehota na predloženie žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov: do 17.02.2023, 12:00 hod

Dátum otvorenia cenových ponúk: 01.03.2023, 11:00 hod