Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Autor: Katarina Kovarova

Výstava venovaná Tobiášovi Lazarovi

Obec Láb pozýva všetkých občanov a priaznivcov leteckej vedy na výstavu venovanú nášmu rodákovi, významnému vedcovi Tobiášovi Lazarovi.

Pán Tobiáš Lazar pôsobil ako profesor na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, kde prispel k vývoju a vzdelávaniu v oblasti leteckých vied. Jeho práce a odborné znalosti majú významný vplyv na letecké inžinierstvo na Slovensku, ale aj v zahraničí.

V rámci výstavy budú vystavené všetky ocenenia pána Lazara, ktoré venoval našej obci. Okrem týchto ocenení bude návštevníkom prístupná aj obecná kronika, kde môžete nájsť záznamy o histórii našej obce.

Výstava sa bude konať v nedeľu 8.10.2023 od 14:00 do 17:00 hod. v Klube dôchodcov. Otvorenia výstavy sa zúčastní aj pán Lazar osobne.

Všetci ste srdečne vítaní.

Príspevok bol presunutý do archívu
09.10.2023

Futbalové zápasy 30.9. a 1.10.2023

Termín konania Deň Kategória Domáci Hostia
30.09.2023 11:00 sobota Žiaci TJ Slovan Vištuk (A) Obecný športový klub Láb
30.09.2023 15:30 sobota Dospelí FK Lamač Bratislava Obecný športový klub Láb
01.10.2023 11:00 nedeľa Prípravka FC – Žolík Malacky (B) Obecný športový klub Láb

Príspevok bol presunutý do archívu
02.10.2023

Voľby do NR SR 30.9.2023

Vážení občania,

do Vašich poštových schránok Vám boli doručené oznámenia o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v sobotu 30. septembra 2023 v čase od 7:00 do 22:00 hod.

Upozorňujeme občanov, že v našej obci sú utvorené dva volebné okrsky. Volebné miestnosti pre obidva okrsky sa budú nachádzať v budove obecného úradu na prízemí vľavo.

K občanom, ktorí sa zo závažných, najmä zdravotných dôvodov nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti, bude vyslaná prenosná volebná schránka. Túto skutočnosť môžete nahlasovať do piatka 29. septembra do 11:00 hodiny na telef. číslo: 0918 469 680, alebo v deň konania volieb rodinný príslušník zapisovateľke príslušného volebného okrsku.

Príspevok bol presunutý do archívu
01.10.2023

Záhorácka komédia KURNÍKŠOPA

Milí diváci, Divadelný spolok ŠÁCHOR zo Zohora vás pozýva 1. októbra 2023 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Zohore, na reprízu záhoráckej komédie KURNÍKŠOPA. Trvá cca 2 hod s 15 minútovou prestávkou.

Predpredaj lístkov je možný na: https://www.inviton.eu/e-14732/kurniksopa-repriza-zohor, alebo hodinu pred predstavením.

Viac na www.divadlosachor.sk

https://www.divadlosachor.sk/page91.html

https://www.facebook.com/events/221553757570675?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D

Pred, počas a po predstavení bude otvorený divadelný BAR, kde budú v predaji víno, koláče a káva“.

Príspevok bol presunutý do archívu
02.10.2023

Zber elektroodpadu a kovového odpadu 6.10.2023

Obecný úrad v Lábe oznamuje občanom, že zber elektronického a kovového odpadu sa uskutoční 6. októbra 2023, t.j. v piatok od 8:00 hod.  do 14:00 hod.

Elektronický odpad je potrebné vyložiť pred rodinné domy v deň zberu (6.10.2023 – piatok) do 08:00 hod., pretože po každej ulici sa pôjde len raz.

Príspevok bol presunutý do archívu
07.10.2023

Zber rozmerného odpadu 3. – 5.10.2023

Obecný úrad v Lábe oznamuje občanom, že v dňoch od 3. októbra do 5. októbra 2023 sa uskutoční jesenné čistenie obce – ZBER ROZMERNÉHO ODPADU.

Do kontajnerov je zakázané vhadzovať stavebný odpad, nebezpečný odpad (autobatérie, horľaviny, nádoby z farieb a lakov, rozpúšťadlá, žiarovky, motorové oleje a iné), pneumatiky, bioodpad.

Veľké kusy nábytku musia byť v rozloženom stave.

Odpad môžu občania obce ukladať do dvoch veľkorozmerných kontajnerov, ktoré budú umiestnené v lokalite pri družstve spoločnosti POSPO.

Umiestnenie odpadu mimo veľkorozmerných kontajnerov je zakázané a trestné!

Príspevok bol presunutý do archívu
06.10.2023