Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Autor: Katarina Kovarova

Odpočet elektromerov od 19. do 25.1.2023

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že ich poverený pracovník bude v období od 19. do 25. januára 2023 vykonávať odpočet stavu elektromerov vo všetkých domácnostiach. Žiadame občanov, ktorí majú elektromery na verejne nedostupnom mieste a nebudú sa zdržiavať doma, aby ponechali stav a číslo elektromera na viditeľnom mieste (napríklad v okne). Ak máte možnosť, môžete stav a číslo elektromera odfotografovať a fotografiu ponechať na viditeľnom mieste.

Príspevok bol presunutý do archívu
27.01.2023

Fašiangy v Lábe

ZO Jednoty dôchodcov v Lábe, FS Lábjan a Gall Caffe & Restaurant v spolupráci so všetkými občanmi Lábu srdečne pozývajú mladých, starých, ešte starších a deti, no všetkých, čo sa radi zabávajú do Fašiangového sprievodu s hudbou „KASPER BEND“ v maskách v piatok 17. februára 2023. 

O 15:45 hod. zraz masiek na parkovisku pri obecnom úrade

O 16:00 hod. sprievod masiek dedinou, ktorý bude ukončený v Gall Caffe & Restaurant občerstvením a od 18:00 do 02:00 hod. Fašiangovou zábavou. Do tanca hrá hudobná skupina HARMONY. O 24:00 hod. pochovávanie basy.

Vstupné 10,00 €.

Všetci ste srdečne vítaní.

Príspevok bol presunutý do archívu
18.02.2023

Schválený rozpočet Obce Láb na rok 2023

Programový rozpočet obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 vyvesený na úradnej tabuli Obce Láb dňa 03.01.2023

Programový rozpočet obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025  zverejnený na internetovej stránke Obce Láb 03.01.2023

Programový rozpočet obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2023 nadobúda účinnosť dňa 01.01.2023

Programový rozpočet obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Lábe dňa 30.12.2022, uznesením č. 66/2022.

rozpocet 2023 text

rozpocet 2023 tabulky