Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Značka: 2021

Zmeny cestovných poriadkov prímestských autobusov od 12.12.2021

Z dôvodu plánovanej rozsiahlej výlukovej činnosti na železničnej trati č. 110  (Bratislava – Malacky – Kúty – štátna hranica ČR) dochádza od 12.12.2021 k zásadnej zmene grafikonu vlakov železničnej dopravy na tejto trati. Nakoľko je železničná doprava nosným dopravným systémom v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) a našou prioritou je zachovanie nadväzností medzi regionálnymi vlakmi a regionálnymi autobusmi, dochádza od 12.12.2021 zároveň k významným zmenám v cestovných poriadkoch. Zmeny sa týkajú väčšiny liniek, teda nie len tých, ktoré nadväzujú na vlaky, ale z dôvodu zachovania prestupných väzieb aj medzi autobusovými linkami navzájom a pravidelného prekladu liniek na spoločných úsekoch sa zmeny dotknú aj liniek, ktoré na vlaky nenadväzujú. Cestovné poriadky liniek, ktoré obsluhujú obec Láb, sú v prílohe.

Ospravedlňujeme sa, že Vás o zmene informujeme krátko pred začiatkom platnosti nových cestovných poriadkov, avšak informáciu o finálnej podobe grafikonu vlakovej dopravy sme obdržali až 5.11.2021. Cestovné poriadky boli upravené tak, aby boli v čo najväčšej miere podľa možností zachované polohy prvých a posledných spojov, zachovaný interval medzi spojmi a mimoriadny dôraz bol kladený na zachovanie polôh spojov zabezpečujúcich dochádzku žiakov a študentov do škôl a späť domov po skončení vyučovania.

Nižšie uvádzame konkrétne najvýznamnejšie zmeny týkajúce sa obce Láb:

  • Zabezpečenie nadväznosti ku všetkým a od všetkých relevantných vlakov na železničnej stanici Plavecký Štvrtok,
  • Zachovaný počet priamych spojení medzi Lábom a Malackami na linke 239
  • Školské spoje linky 239 po novom zastavujú aj na zastávkach Malacky, ZŠ Štúrova a Malacky, ZŠ Dr. J. Dérera (starý názov Malacky, M.R.Štefánika ZŠ)
  • Zachované dva ranné priame spoje do Bratislavy na linke 251, poobedný spoj v opačnom smere je z dôvodu nesystémovosti a nízkej vyťaženosti zrušený

Okrem zmeny cestovných poriadkov nastane od 12.12.2021 aj zmena názvov väčšiny zastávok, v zmysle našej predchádzajúcej komunikácie. Pôvodne avizovaný termín zmeny názvov od 15.11.2021 bol posunutý po dohode s ostatnými dopravcami. Zároveň sa posúva aj termín výmeny starých označníkov za nové, ktorá by mala prebehnúť počas budúceho roka. Dovoľte mi, aby som sa Vám poďakoval za spoluprácu pri riešení tejto problematiky.

Ing. Matúš Drozda

Oddelenie dopravného plánovania

mobil: +421 948 799 936
mail: drozda@bid.sk
web: www.bid.sk

Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

Jankolova 6, 851 04 Bratislava

prílohy:

239

251

Príspevok bol presunutý do archívu
31.03.2022

Oznam lekárne

Lekáreň v Lábe oznamuje občanom, že počas decembra bude otvorená nasledovne:

Pondelok 10:00 – 15:00

Utorok 10:00 – 14:00

Štvrtok 10:00 – 15:00

Piatok 10:00 – 14:00

V prípade potreby nás zastihnete telefonicky v Lekárni Zdravie v Malackách 034/773 11 12.

Príspevok bol presunutý do archívu
02.01.2022

Smútočný oznam – Anna Sofková

Smútiace rodiny Sofková, Lazarová a Poláková s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú občanom, že vo veku nedožitých 80 rokov nás navždy opustila Anna Sofková, rod. Kavická.

Posledné lúčenie pred večným odpočinkom bude v pondelok 6. decembra 2021 o 13:00 hod. v Dome smútku v Lábe.

Príspevok bol presunutý do archívu
08.12.2021

Smútočný oznam – Mária Zálesňáková

Smútiace rodiny Zálesňáková, Malinovská, Staňová a Soboličová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú občanom, že vo veku 78 rokov nás navždy opustila Mária Zálesňáková, rod. Malinovská.

Posledné lúčenie pred večným odpočinkom bude v utorok 30. novembra 2021 o 13:00 hod. v Dome smútku v Lábe.

Príspevok bol presunutý do archívu
02.12.2021

Oznam pošty

Poštový úrad v Lábe oznamuje občanom, že vo štvrtok 2.12.2021 bude z prevádzkových dôvodov otvorený od 8:00 do 10:30 hod.

Obslúži vás najbližšia pobočka v Zohore.

Ďakujeme za pochopenie.

Príspevok bol presunutý do archívu
04.12.2021

Oznam MUDr. Nenovského

Obvodná ambulancia MUDr. Nenovského oznamuje svojim pacientom, že v pondelok 29.11.2021 bude ordinovať len do 11:00 hod.

Príspevok bol presunutý do archívu
30.11.2021

Lockdown – obecný úrad zatvorený

OBECNÝ ÚRAD LÁB JE ZATVORENÝ

Obec Láb, obecný úrad, žiada občanov a klientov obecného a stavebného úradu, aby počas „lockdownu“ obmedzili priame vybavovanie na obecnom úrade.

Žiadame Vás o komunikáciu s obecným úradom:

  • elektronicky
  • telefonicky
  • osobne – len po predchádzajúcom telefonickom dohovore

 

Mária Lisá – podateľňa, pokladňa, matrika, 034/77 90 333 maria.lisa@obeclab.sk

Daša Koledová – miestne dane a poplatky, 034/77 47 791 dasa.koledova@obeclab.sk

Ing. Júlia Trutzová – stavebný úrad 034/77 47 792, 0918 469 680 julia.trutzova@obeclab.sk,   stavebnyurad@obeclab.sk

Katarína Kovárová – ekonomické oddelenie 034/77 90 509 katarina.kovarova@obeclab.sk

Príspevok bol presunutý do archívu
01.01.2022