Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Zmeny cestovných poriadkov prímestských autobusov od 12.12.2021

Z dôvodu plánovanej rozsiahlej výlukovej činnosti na železničnej trati č. 110  (Bratislava – Malacky – Kúty – štátna hranica ČR) dochádza od 12.12.2021 k zásadnej zmene grafikonu vlakov železničnej dopravy na tejto trati. Nakoľko je železničná doprava nosným dopravným systémom v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) a našou prioritou je zachovanie nadväzností medzi regionálnymi vlakmi a regionálnymi autobusmi, dochádza od 12.12.2021 zároveň k významným zmenám v cestovných poriadkoch. Zmeny sa týkajú väčšiny liniek, teda nie len tých, ktoré nadväzujú na vlaky, ale z dôvodu zachovania prestupných väzieb aj medzi autobusovými linkami navzájom a pravidelného prekladu liniek na spoločných úsekoch sa zmeny dotknú aj liniek, ktoré na vlaky nenadväzujú. Cestovné poriadky liniek, ktoré obsluhujú obec Láb, sú v prílohe.

Ospravedlňujeme sa, že Vás o zmene informujeme krátko pred začiatkom platnosti nových cestovných poriadkov, avšak informáciu o finálnej podobe grafikonu vlakovej dopravy sme obdržali až 5.11.2021. Cestovné poriadky boli upravené tak, aby boli v čo najväčšej miere podľa možností zachované polohy prvých a posledných spojov, zachovaný interval medzi spojmi a mimoriadny dôraz bol kladený na zachovanie polôh spojov zabezpečujúcich dochádzku žiakov a študentov do škôl a späť domov po skončení vyučovania.

Nižšie uvádzame konkrétne najvýznamnejšie zmeny týkajúce sa obce Láb:

  • Zabezpečenie nadväznosti ku všetkým a od všetkých relevantných vlakov na železničnej stanici Plavecký Štvrtok,
  • Zachovaný počet priamych spojení medzi Lábom a Malackami na linke 239
  • Školské spoje linky 239 po novom zastavujú aj na zastávkach Malacky, ZŠ Štúrova a Malacky, ZŠ Dr. J. Dérera (starý názov Malacky, M.R.Štefánika ZŠ)
  • Zachované dva ranné priame spoje do Bratislavy na linke 251, poobedný spoj v opačnom smere je z dôvodu nesystémovosti a nízkej vyťaženosti zrušený

Okrem zmeny cestovných poriadkov nastane od 12.12.2021 aj zmena názvov väčšiny zastávok, v zmysle našej predchádzajúcej komunikácie. Pôvodne avizovaný termín zmeny názvov od 15.11.2021 bol posunutý po dohode s ostatnými dopravcami. Zároveň sa posúva aj termín výmeny starých označníkov za nové, ktorá by mala prebehnúť počas budúceho roka. Dovoľte mi, aby som sa Vám poďakoval za spoluprácu pri riešení tejto problematiky.

Ing. Matúš Drozda

Oddelenie dopravného plánovania

mobil: +421 948 799 936
mail: drozda@bid.sk
web: www.bid.sk

Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

Jankolova 6, 851 04 Bratislava

prílohy:

239

251