Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Značka: 2021

Vývoz plastov 03.02.2022

Dňa 03.02.2022 (štvrtok) bude firma FCC Slovensko Zohor vyvážať plasty. Vrecia musia byť vyložené do 06:00 hod. ráno pri kraji cesty. 

Zanesená čistička nepracuje!!!!!!

Upozornenie!!!

Aj napriek zavedeniu mimoriadneho poplatku za čistenie technologických zariadení prečerpávacích staníc (kanalizácia) opakovane pracovníci obecného úradu nachádzajú v týchto zariadeniach predmety, ktoré v žiadnom prípade do kanalizácie nepatria a spôsobujú závažné poruchy čerpadiel, rezacích nožov a prichádza k upchatiu kanalizácie a prečerpávacích staníc.

V zmysle o odvádzaní splaškových odpadových vôd a Všeobecných podmienok odpadových vôd         JE ZAKÁZANÉ do verejnej kanalizácie vypúšťať látky, ktoré sa nepovažujú za splaškové odpadové vody. Medzi takéto látky patria napr. Vlhčené utierky, hygienické vložky, handry, uteráky, textílie, obaly, tvrdé a cudzie predmety, ktoré spôsobujú upchávanie systému alebo poruchy na technologickej časti splaškovej kanalizácie, z dôvodu neustáleho poškodzovania čerpadiel o dodržiavanie týchto podmienok, v opačnom prípade bude správa obce Láb nútená pristúpiť k zvýšeniu poplatku za čistenie splaškových vôd verejnou kanalizáciou.

Najnovšie fotky z 03.01.2022 STRED OBCE – Hlavná ulica, Grinava, Na kúte, Antona Milatu

Smútočný oznam – Ivan KOVÁR

Smútiaca rodina Kovárová s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje občanom, že vo veku  nedožitých 58 rokov nás navždy opustil Ivan Kovár.

Posledné lúčenie pred večným odpočinkom bude v utorok 28. decembra 2021 o 14:00 hod. v Dome smútku v Lábe.

Smútočný oznam – Margita Zálesňáková

Smútiaca rodina Zálesňáková s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje občanom, že vo veku  85 rokov nás navždy opustila Margita Zálesňáková, rod. Mifkovičová.

Posledné lúčenie pred večným odpočinkom bude v pondelok 27. decembra 2021 o 14:00 hod. v Dome smútku v Lábe.

Úradné hodiny OcÚ počas sviatkov

Úradné hodiny obecného úradu Láb počas vianočných sviatkov

Streda 22.12.2021                 8:00 – 14:00 hod.

Štvrtok 23.12.2021                     zatvorené – nestránkový deň

Piatok 24.12.2021                       sviatok – zatvorené

Pondelok 27.12.2021                 zatvorené

Utorok 28.12.2021                     zatvorené

Streda 29.12.2021                      zatvorené

Štvrtok 30.12.2021                    zatvorené

Piatok 31.12.2021                       zatvorené

Pondelok 3.1.2022              8:00 – 12:00 hod. a 13:00 – 15:30 hod.

Utorok 4.1.2022                        zatvorené – nestránkový deň

Streda 5.1.2022                     8:00 – 12:00 hod. a 13:00 – 18:00 hod.

Štvrtok 6.1.2022                        sviatok – zatvorené

Piatok 7.1.2022                     8:00 – 13:00 hod.

 

Obec Láb žiada občanov a klientov obecného a stavebného úradu, aby počas „lockdownu“ obmedzili priame vybavovanie na obecnom úrade.

Žiadame Vás o komunikáciu s obecným úradom:

  • elektronicky
  • telefonicky
  • osobne – len po predchádzajúcom telefonickom dohovore

 

Mária Lisá – podateľňa, pokladňa, matrika, 034/77 90 333 maria.lisa@obeclab.sk

Daša Koledová – miestne dane a poplatky, 034/77 47 791  dasa.koledova@obeclab.sk

Ing. Júlia Trutzová – stavebný úrad 034/77 47 792, 0918 469 680 julia.trutzova@obeclab.sk,   stavebnyurad@obeclab.sk

Katarína Kovárová – ekonomické oddelenie 034/77 90 509 katarina.kovarova@obeclab.sk

Úradné hodiny obecného úradu Láb počas vianočných sviatkov

Našla sa peňaženka

Našla sa dámska peňaženka. Majiteľka si ju môže vyzdvihnúť na obecnom úrade v Lábe.

MUDr. Nenovský – dovolenka

Obvodná ambulancia MUDr. Nenovského oznamuje svojim pacientom, že v období od 27.12.2021 do 2.1.2022 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať ho bude MUDr. Slobodová v Zohore nasledovne:

pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 7:00 do 12:00 hod.

streda od 12:00 do 17:00 hod.

JEDNOTNÝ POSTOJ KRAJA: BEZ EURÓPSKYCH PEŇAZÍ BUDEME STÁLE BOHATÝ REGIÓN IBA NA PAPIERI

🇪🇺 JEDNOTNÝ POSTOJ KRAJA: BEZ EURÓPSKYCH PEŇAZÍ BUDEME STÁLE BOHATÝ REGIÓN IBA NA PAPIERI
Bratislavský samosprávny kraj, Hlavné mesto SR Bratislava a 89 zástupcov miest a obcí deklarujú spoločný postoj v tom, že kraj potrebuje viac európskych peňazí. Apelujú na európske inštitúcie, aby schválili presun alokácie na projekty v Bratislavskom kraji.
„Bratislavský región je bohatý iba na papieri. Spoločne, s našimi 89-imi samosprávami, preto v Bruseli voláme po spravodlivom navýšení alokácie pre náš kraj na roky 2021 – 2027. Bez európskych financií totiž nedokážeme realizovať kľúčové projekty v oblastiach ako sú doprava, životné prostredie, školstvo, sociálne veci či zdravotníctvo,” priblížil Juraj Droba, predseda BSK.
Samosprávy totiž nie sú schopné v rámci vlastných rozpočtov vyčleniť dostatočné množstvo finančných prostriedkov na kľúčové projekty v regióne:
➡ Malokarpatský obchvat. Cesty síce rekonštruujeme z vlastného, ale na takéto obrovské projekty nemáme. Ak ho nepostavíme, obce i celý región budú trpieť tranzitnou dopravou.
➡ V oblasti životného prostredia budú chýbať investície na vybudovanie neexistujúcej kanalizácie v obciach Žitného ostrova, najväčšej zásobárni podzemnej vody v strednej Európe. A zároveň sa bude musieť odložiť riešenie problému končiacej životnosti mnohých skládok.
➡ Sociálne služby. Už o päť rokov nás ochromia ich nedostatočné kapacity či kvalita. Bez eurofondov môžeme zabudnúť na deinštitucionalizáciu sociálnych služieb, vďaka ktorej budú klienti bývať v nízkokapacitných zariadeniach typu rodinného domu, ktoré rešpektujú ich súkromie a potreby.
➡ Nebudú ani ďalšie špecializované zariadenia pre autistov či ľudí so stareckou demenciou. A to bude pri súčasnom tempe starnutia obyvateľstva veľký problém. Chýbať budú komunitné centrá, denné stacionáre a pobytové zariadenia. V oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva je napríklad naše Záhorie a Senecko v podstate bielou mapou bez dostatku týchto služieb a takým by aj zostalo.
➡ Školské kampusy. Tie sú kľúčovým prepojením praxe a teoretického vzdelávania. Neslúžia len študentom, ale v rámci celoživotného vzdelávania aj podnikateľom a zamestnávateľom v danom sektore. Bez eurofondov nebude kampus pre vinohradnícku škole v Modre, bioenergetiky v Bernolákove ani zdravotnícky na Boroch či zdravotno-športový v Petržalke. Naše v úvodzovkách „bohaté“ územie by tak vychovávalo študentov len teoreticky.
🤝 Preto všetci spoločne podporujú predsedu vlády Eduarda Hegera a podpredsedníčku vlády Veroniku Remišovú vo vyjednávaniach s Európskou komisiou a komisárskou Elisou Ferreire o transfere a flexibilite európskych zdrojov pre BSK v novom programovom období. Ich kľúčové rokovanie sa uskutoční už dnes 16. 12. 2021 a majú v ňom našu plnú podporu.