Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Zanesená čistička nepracuje!!!!!!

Upozornenie!!!

Aj napriek zavedeniu mimoriadneho poplatku za čistenie technologických zariadení prečerpávacích staníc (kanalizácia) opakovane pracovníci obecného úradu nachádzajú v týchto zariadeniach predmety, ktoré v žiadnom prípade do kanalizácie nepatria a spôsobujú závažné poruchy čerpadiel, rezacích nožov a prichádza k upchatiu kanalizácie a prečerpávacích staníc.

V zmysle o odvádzaní splaškových odpadových vôd a Všeobecných podmienok odpadových vôd         JE ZAKÁZANÉ do verejnej kanalizácie vypúšťať látky, ktoré sa nepovažujú za splaškové odpadové vody. Medzi takéto látky patria napr. Vlhčené utierky, hygienické vložky, handry, uteráky, textílie, obaly, tvrdé a cudzie predmety, ktoré spôsobujú upchávanie systému alebo poruchy na technologickej časti splaškovej kanalizácie, z dôvodu neustáleho poškodzovania čerpadiel o dodržiavanie týchto podmienok, v opačnom prípade bude správa obce Láb nútená pristúpiť k zvýšeniu poplatku za čistenie splaškových vôd verejnou kanalizáciou.

Najnovšie fotky z 03.01.2022 STRED OBCE – Hlavná ulica, Grinava, Na kúte, Antona Milatu