Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o malých zdrojoch znečistenia ovzdušia

Upozorňujeme podnikateľov, ktorí majú podať Oznámenie o malých zdrojoch znečistenia ovzdušia v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a zatiaľ ho nepodali, aby tak urobili do 15.2.2020 do podateľne obecného úradu v Lábe.

Dátum vyvesenia: 08.01.2020 | Dátum zvesenia: 17.02.2020