Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby BA_Jakubov – FELD 2.etapa

Verejná vyhláška
Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby

BA_Jakubov, Lokalita FELD, 2.etapa, NNK
na parcele  reg. KN „C“ č. 3471/1 a 3470/1 kat. úz. Jakubov
reg. KN „C“ č. 5970/1, 5969/1, 5969/5, 5965/1, 5971 kat. úz. Láb
reg. KN „E“ č. 5965 kat. úz. Láb

BA_Jakubov, lokal. Feld II.etapa.pdf

Dátum vyvesenia: 03.01.2018 | Dátum zvesenia: 22.01.2018