Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Značka: 2022

Zmeny cestovných poriadkov

Prehľad najvýznamnejších zmien cestovných poriadkov v regióne Malacky.

Cestovné poriadky v licenčnej aj zastávkovej podobe sú k dispozícií na stránke https://www.idsbk.sk/cestovne-poriadky/regionalne-autobusy/, cestovný poriadok nočnej linky 299 nájdete v samostatnej sekcii tu. Grafikon vlakovej dopravy je k dispozícií na stránke https://www.zsr.sk/pre-cestujucich/cestovny-poriadok-2022-2023/.

 

Prípadné pripomienky cestujúcej verejnosti k zmenám cestovných poriadkov poprosíme aj naďalej zasielať na adresu info@idsbk.sk, prípadne predložiť telefonicky na čísle +421 948 102 102 (v čase 8:00-18:00).

 

Zmeny CP – Malacky

Preskúšanie sirény

Oznamujeme občanom, že v piatok 9. decembra o 12:00 hod. bude vykonané akustické preskúšanie sirén hlasitou skúškou.

Príspevok bol presunutý do archívu
10.12.2022

Optika Anpek ponúka svoje služby

OPTIKA ANPEK Banská Bystrica bude dňa 8. decembra v čase od 12:00 hod  do 12:45 hod. v budove obecného úradu vchod vľavo ponúkať pre občanov svoje služby – možnosť kompletného vyhotovenia dioptrických okuliarov, prípadne výmeny dioptrických skiel do vlastných rámov, spolu s bezplatným meraním zrakovej ostrosti. Ak nosíte okuliare, prineste si ich pre porovnanie so sebou.

Príspevok bol presunutý do archívu
10.12.2022

MUDr. Nenovský už ordinuje podľa riadnych ordinačných hodín

MUDr. Nenovský oznamuje svojim pacientom, že od pondelka 5.12.2022 ordinuje podľa stálych ordinačných hodín, tzn. aj v Lábe, aj v Plaveckom Štvrtku.

 

pondelok 8.00 – 13.00 Láb

utorok 7.00 – 12.00 Plavecký Štvrtok

streda 12.00 – 17.00 Plavecký Štvrtok

štvrtok 10.00 – 16.00 Láb

piatok 7.00 – 12.00 Plavecký Štvrtok

Pracovný návrh Programového rozpočtu obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025

Návrh Programového rozpočtu obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 vyvesený na úradnej tabuli Obce Láb dňa 01.12.2022.

Návrh Programového rozpočtu obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 zverejnený na internetovej stránke Obce Láb dňa 01.12.2022.

Pracovný návrh rozpočtu sa zverejňuje na pripomienkovanie.

Pracovny navrh Programoveho rozpoctu Lab 2023-2025(1)

Príspevok bol presunutý do archívu
16.12.2022

Oslava sv. Mikuláša

Obec Láb a Mikuláš pozýva deti, rodičov a všetkých občanov na oslavu sv. Mikuláša, ktorý do našej obce zavíta v sobotu 10. decembra 2022.

O 14:00 hod. sa slávnostne prevezie na svojom koči po obci a o 15:00 hod. ho privítame na parkovisku pri obecnom úrade. Súčasťou osláv sv. Mikuláša budú aj predajné trhy spojené s občerstvením.

O program sa svojím vystúpením postarajú deti z materskej školy, základnej školy a deti pod vedením o.z. Move & Think.

Mikuláš má pre všetky deti pripravené sladké prekvapenie.

Tešíme sa na vás.

Príspevok bol presunutý do archívu
11.12.2022

Výberové konanie – pracovník údržby majetku obce

VÝBEROVÉ KONANIE NA PRACOVNÉ MIESTO

Obec Láb vypisuje výberové konanie na funkciu

Pracovník údržby majetku obce

Záujemca o pracovné miesto „Pracovník údržby majetku obce“ obce Láb zašle poštou alebo osobne odovzdá písomnú žiadosť s predpísanými prílohami (viď. Požadované doklady) do 9.12.2022 do 12:00 hod. na adresu Obec Láb, Obecný úrad, Hlavná ulica 503/9, 900 67 Láb v uzavretej obálke označenej

„Výberové konanie – pracovník údržby“ – neotvárať

 

Miesto výkonu práce:             Obec Láb, Obecný úrad, Hlavná ulica 503/9, 900 67 Láb

Pracovný vzťah:                        trvalý pracovný pomer (TPP), plný úväzok

Termín nástupu:                     od 01.01.2023, príp. dohodou

 

Požiadavky:

 • stredoškolské vzdelanie bez maturity
 • schopnosť zodpovedne plniť úlohy pridelené vedúcim pracovníkom
 • vodičský preukaz skupiny B, T, príp. ďalšími skupinami výhodou, schopnosť riadiť traktor/ traktor s vlečkou
 • výhodou bude odborná spôsobilosť na činnosť na elektrických zariadeniach §21 vyhlášky č. 508/2009
 • precíznosť, pedantnosť, záujem o veci verejné, ich vzhľad a čistotu
 • schopnosť riešiť krízové situácie, zručnosť, šikovnosť, záujem riešiť problémy v obci
 • zodpovedný prístup k riešeniu úloh a hľadanie riešení, tímová spolupráca, samostatnosť, presnosť, flexibilita, komunikatívnosť, bezúhonnosť, dodržiavanie pracovnej disciplíny a pracovného času

 

Náplň práce:

 • vykonávanie práce pracovníka údržby majetku obce počas celého roka
 • vykonávanie prác a údržby pri správe obecných budov, verejných priestranstiev, cintorína
 • vykonávanie rôznych údržbárskych prác v interiéri/exteriéri počas celého roka
 • pravidelné porady s vedúcim pracovníkom o vykonaných prácach
 • súčinnosť pri príprave obecných akcií

 

Platové podmienky:

 • základná mesačná mzda 900,00 €/brutto
 • súčasťou finančného hodnotenia pracovníka je priestor na individuálne osobné hodnotenie za odvedenú prácu

 

Zamestnanecké benefity:

 • mimoriadne odmeny za vykonanú prácu nad rámec plánu
 • pitný režim zdarma, stravné lístky v hodnote 6,00 €, zabezpečenie pracovných a ochranných pomôcok

 

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania v slovenskom jazyku
 • profesijný štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Kontaktovať si dovoľujeme len vybraných uchádzačov.

Zverejnené na úradnej tabuli obce a na webovom sídle Obce Láb dňa 29.11.2022.

 

Bc. Štefan Fogl, v.r.

starosta obce Láb

INZERAT udrzba majetku obce

Príspevok bol presunutý do archívu
10.12.2022