Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Značka: 2022

Zmena CP vlakov od 11.12.2022 – pripomienkovanie

Vážení zástupcovia miest a obcí,

pred pár dňami sa nám dostal do rúk návrh grafikonu vlakovej dopravy na budúci rok (GVD 2022/2023), ktorý obsahuje výrazné zmeny takmer na celom území Slovenska. Zásadné zmeny sú v zmysle tohto návrhu naplánované aj na železničnej trati č. 110 (Bratislava – Malacky – Kúty). Pozitívnou zmenou je plánované zavedenie pravidelného hodinového intervalu na trase Bratislava – Malacky počas voľných dní. Tu výpočet pozitívnych zmien končí.

 

Napriek prísľubu od našich partnerov na železniciach o zastabilizovaní cestovného poriadku v najbližších rokoch, obzvlášť po tom, ako nastala v decembri minulého roka výrazná zmena časových polôh a tejto zmene sa prispôsobovali cestovné poriadky regionálnych autobusov v celom regióne, zverejnený návrh obsahuje opäť výrazné zmeny polôh, čo pri snahe o zachovanie prestupných väzieb medzi autobusmi a vlakmi nutne musí vyústiť k ďalšej kompletnej zmene cestovných poriadkov regionálnych autobusov od 11.12.2022 a to nie len v obciach, ktoré majú priame napojenie na železničnú dopravu ale aj v obciach, ktoré sú obsluhované linkami s väzbami na linky nadväzujúce na vlaky. V praxi sa táto zmena teda opäť tak ako aj v decembri minulého roka dotkne prakticky všetkých obcí v regióne.

 

S výnimkou hore uvedeného zásadného nedostatku vyžadujúceho si kompletnú zmenu cestovných poriadkov regionálnych autobusov obsahuje návrh aj viaceré ďalšie, pre logicky uvažujúceho človeka nepochopiteľné, nedostatky. Napríklad výrazné predĺženie cestovného času medzi Bratislavou a Malackami zo 41 minút na 51 minút z dôvodu pobytov v staniciach Devínska Nová Ves a Zohor. Zároveň je zrušený pravidelný 30-minútový interval v poobedňajšej prepravnej špičke v smere z Bratislavy do Malaciek a nahradený intervalom 20-40-20 na odchode z Bratislavy, ktorý je však z dôvodu rozdielnych pobytov v staniciach na príchode do Malaciek upravený na interval 7-53-7. Taktiež je výrazne zredukovaná premávka počas zimných prázdnin a v dňoch 24.12. a 31.12. je premávka ukončená už od 17:00.

 

Navrhovaný grafikon na trati ŽSR 110 Vám posielam v prílohe. Poprosím Vás oboznámiť sa s týmto návrhom, prípadne ho zverejniť občanom na pripomienkovanie. Prípadné pripomienky za obec Vás poprosím adresovať buď obratom na moju adresu alebo na info@idsbk.sk, pripomienky od občanov poprosím adresovať výhradne na info@idsbk.sk. Termín na pripomienkovanie je do nedele 3.7.2022. Pripomienky za obec stačí zaslať mailom, prípadný list by nemusel stihnúť prísť. Všetky pripomienky budú tlmočené na parciálnej porade na pôde ŽSR v prvej polovici júla, kde by sa mali okrem zástupcov samospráv, dopravcov a ŽSR zúčastniť taktiež zástupcovia Ministerstva dopravy, ako objednávateľa výkonov v železničnej doprave.

Ďakujem za spoluprácu.

S pozdravom

 

Ing. Matúš Drozda
Oddelenie dopravného plánovania
mobil: +421 948 799 936
mail: drozda@bid.sk
web: www.bid.sk

Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

Jankolova 6, 851 04 Bratislava

 

KCP 110

Príspevok bol presunutý do archívu
04.07.2022

Optická sieť od Slovak Telekom

Vážení občania obce Láb,

radi by sme Vás informovali, že s príchodom najnovších technológii sme vo vašej obci rozšírili pokrytie o optický internet a televíziu, aby sme Vaším občanom ponúkli to najlepšie od spoločnosti Slovak Telekom. Radi Vám poradíme s riešeniami pre Vašu domácnosť priamo vo Vašej obci. V zasadacej miestnosti obecného úradu Vás radi uvidíme 06.07.2022 od 10:00 do 18:00 hod.

S priateľským pozdravom

Slovak Telekom a.s.

Príspevok bol presunutý do archívu
10.07.2022

Futbalový zápas – 26.6.2022

deň dátum čas veková kategória domáci hostia
Nedeľa 26.6.2022 18:00 A mužstvo Obecný športový klub Láb FK Jablonové

Pred futbalovým zápasom bude o 16:30 hod. členská schôdza.

Príspevok bol presunutý do archívu
27.06.2022

Dom Komfort – revízia bleskozvodov

Oznamujeme občanom, že v sobotu 2. júla 2022 firma Dom Komfort zabezpečí revíziu bleskozvodov a revíziu elektroinštalácie. V prípade záujmu treba kontaktovať do 1. júla (piatok) cez telefónne čísla: 0907 800 690 alebo cez našu webstránku www.domkomfort.sk

Dom Komfort s.r.o.

Príspevok bol presunutý do archívu
03.07.2022

POZOR ZMENA DOPRAVNÉHO ZNAČENIA V OBCI PRI MŠ A ZŠ

Hlavným účelom je zvýšenie bezpečnosti v okolí materskej a základnej školy a zaistiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v riešených lokalitách.

Trvalé dopravné značenie je vyznačené v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a v súlade s vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení a odsúhlasené OR PZ, Okresným dopravným inšpektorátom v Malackách.

TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE PRI MŠ

Pri materskej škole boli osadené nové výstražné značky a obmedzenie rýchlosti na 30 km/h.

TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE PRI ZŠ

Na existujúcej spevnenej ploche pred ZŠ vznikol vodorovným dopravným značením od betónového plotu koridor určený pre chodcov v šírke 2,00 m. Medzi koridorom pre peších a komunikáciou na ulici Vŕšok vzniklo spolu 12 pozdĺžnych parkovacích miest. Koridor pre peších sa na začiatku a konci napojil na existujúci chodník pre peších. Celý úsek cesty pred školu je označený trvalým vodorovným dopravným značením – pozdĺžna súvislá čiara (tzv. plná čiara). Po výjazde z pozdĺžne vyznačeného parkovacieho miesta treba pokračovať po ulici Vŕšok smerom k poľnohospodárskemu družstvu a pokračovať v ďalšej ceste  (neotáčať sa na hlavnej ceste cez plnú čiaru).

V najbližšej dobe bude nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky dohliadať dopravná polícia.

                                                      Marián Moravčík, starosta obce                                                                                

 

                                                                                                                                     

Príspevok bol presunutý do archívu
08.08.2022