Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Značka: 2022

Pozvánka na ohňostroj

Starosta obce Láb srdečne pozýva občanov na privítanie Nového roka 2023, na ohňostroj a silvestrovské varené víno 31. decembra 2022 o 23:30 hod. pri obecnom úrade. Ohňostroj zorganizovali a finančne podporili: Jozef Osuský Mobilný Nákladný Pneuservis, Chmelda s.r.o., Tomáš Žaludný, Ninmia Recykling a rodina Petrušová. O bezpečnosť sa postará DHZ Láb.

Smútočný oznam – Jozef Morávek

Smútiaca rodina Morávková a Fexová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú občanov, že vo veku 85 rokov zomrel Jozef Morávek. Posledná rozlúčka so zosnulým začne zádušnou omšou 29. decembra 2022 o 13.oo hod. v kostole v Lábe. Hneď po jej skončení bude nasledovať rozlúčka na miestnom contoríne.

Organizácia pomáhajúca odídencom z Ukrajiny

Organizácia Equita o.z.

Naša organizácia pomáha odídencom z Ukrajiny orientovať sa v zdravotníckom systéme. Informujeme ich o možnostiach prístupu k zdravotnej starostlivosti, poskytujeme zdravotnícku osvetu a ak je to možné, sprostredkujeme širokú škálu vyšetrení. Taktiež prevádzkujeme výjazdovú ambulanciu.

Róbert Svíba

Area manager

EQUITA, o.z.

+421 915 428 325

Úradné hodiny počas vianočných sviatkov

Počas vianočných sviatkov bude obecný úrad v Lábe otvorený nasledovne:

Streda     21.12.2022     od 8:00 do 14:00 hod.

Štvrtok   22.12.2022     zatvorené

Piatok     23.12.2022     zatvorené

Utorok    27.12.2022     zatvorené

Streda     28.12.2022     od 8:00 do 12:00 hod.

Štvrtok    29.12.2022     zatvorené

Piatok      30.12.2022     zatvorené

Návrh – Programový rozpočet obce Láb a RO na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025

Návrh Programového rozpočtu obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 vyvesený na úradnej tabuli Obce Láb dňa 16.12.2022

Návrh Programového rozpočtu obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025  zverejnený na internetovej stránke Obce Láb dňa 16.12.2022

Navrh rozpoctu Lab 2023

MUDr. Nenovský – dovolenka od 26.12.2022

Obvodná ambulancia MUDr. Nenovského oznamuje svojim pacientom, že v období od 26. do 30.12.2022 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky.

Zastupovať ho bude MUDr. Slobodová v Zohore:

Utorok, štvrtok a piatok od 7:00 do 12:00 hod.

Streda od 12:00 od 17:00 hod.

Výberové konanie – pracovník údržby majetku obce

VÝBEROVÉ KONANIE NA PRACOVNÉ MIESTO

Obec Láb vypisuje výberové konanie na funkciu

Pracovník údržby majetku obce

Záujemca o pracovné miesto „Pracovník údržby majetku obce“ obce Láb zašle poštou alebo osobne odovzdá písomnú žiadosť s predpísanými prílohami (viď. Požadované doklady) do 21.12.2022 do 12:00 hod. na adresu Obec Láb, Obecný úrad, Hlavná ulica 503/9, 900 67 Láb v uzavretej obálke označenej

„Výberové konanie – pracovník údržby“ – neotvárať

 

Miesto výkonu práce:             Obec Láb, Obecný úrad, Hlavná ulica 503/9, 900 67 Láb

Pracovný vzťah:                        trvalý pracovný pomer (TPP), plný úväzok

Termín nástupu:                     od 01.01.2023, príp. dohodou

 

Požiadavky:

 • stredoškolské vzdelanie bez maturity
 • schopnosť zodpovedne plniť úlohy pridelené vedúcim pracovníkom
 • vodičský preukaz skupiny B, T, príp. ďalšími skupinami výhodou, schopnosť riadiť traktor/ traktor s vlečkou
 • výhodou bude odborná spôsobilosť na činnosť na elektrických zariadeniach §21 vyhlášky č. 508/2009
 • precíznosť, pedantnosť, záujem o veci verejné, ich vzhľad a čistotu
 • schopnosť riešiť krízové situácie, zručnosť, šikovnosť, záujem riešiť problémy v obci
 • zodpovedný prístup k riešeniu úloh a hľadanie riešení, tímová spolupráca, samostatnosť, presnosť, flexibilita, komunikatívnosť, bezúhonnosť, dodržiavanie pracovnej disciplíny a pracovného času

 

Náplň práce:

 • vykonávanie práce pracovníka údržby majetku obce počas celého roka
 • vykonávanie prác a údržby pri správe obecných budov, verejných priestranstiev, cintorína
 • vykonávanie rôznych údržbárskych prác v interiéri/exteriéri počas celého roka
 • pravidelné porady s vedúcim pracovníkom o vykonaných prácach
 • súčinnosť pri príprave obecných akcií

 

Platové podmienky:

 • základná mesačná mzda 900,00 €/brutto
 • súčasťou finančného hodnotenia pracovníka je priestor na individuálne osobné hodnotenie za odvedenú prácu

 

Zamestnanecké benefity:

 • mimoriadne odmeny za vykonanú prácu nad rámec plánu
 • pitný režim zdarma, stravné lístky v hodnote 6,00 €, zabezpečenie pracovných a ochranných pomôcok

 

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania v slovenskom jazyku
 • profesijný štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Kontaktovať si dovoľujeme len vybraných uchádzačov.

Zverejnené na úradnej tabuli obce a na webovom sídle Obce Láb dňa 29.11.2022.

 

Bc. Štefan Fogl, v.r.

starosta obce Láb

INZERAT udrzba majetku