Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Značka: 2019

Oznámenie o začatí stavebného konania Láb Konopisko

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby

Láb – Konopisko – Napojenie IBV na el. energiu  

SO 601 – VN prípojka
SO 602 – Trafostanica
SO 603 – NN rozvody

vyvesené:   od 23.01.2019   do  7.02.2019

Láb Konopisko.pdf

Dátum vyvesenia: 23.01.2019 | Dátum zvesenia: 12.02.2019

Presťahovanie ambulancií

Oznamujeme občanom, že ambulancie detskej lekárky a všeobecného lekára sú presťahované v nových priestoroch v budove vedľa školskej jedálne.

Dátum vyvesenia: 23.01.2019 | Dátum zvesenia: 31.01.2019

Voľby prezidenta SR 2019

Predseda NR SR Andrej Danko vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019. Ak ani jedem z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov určuje sa deň konania druhého kola volieb  na sobotu 30. marca 2019.  Obec má vytvorený jeden volebný okrsok.  Volebná miestnosť sa bude nachádzať v sobášnej miestnosti starého obecného úradu (vchod vedľa pošty).

informacia pre volica

vyhlasenie volieb

Dátum vyvesenia: 17.01.2019 | Dátum zvesenia: 05.04.2019

Zatvorenie pošty v Lábe

Poštový úrad v Lábe oznamuje občanom, že vo štvrtok 17. januára 2019 bude mať celý deň zatvorené. 

Dátum vyvesenia: 16.01.2019 | Dátum zvesenia: 18.01.2019

Obec Láb hľadá zamestnancov pre Oddelenie údržby majetku obce

Pracovná náplň: údržba majetku obce, verejných priestranstiev, údržbárske práce, vývoz septikov

Požiadavky: manuálna zručnosť, skúsenosť s prácami rôzneho druhu, morálna bezúhonnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť, ochota spolupracovať v kolektíve

Termín nástupu: dohodou

Druh pracovného pomeru: TPP

Platové podmienky: od 750,- EUR a variabilné zložky mzdy.

Žiadosti o prijatie do zamestnania je potrebné doručiť do 28. februára 2019 na adresu: Obecný úrad Láb, Hlavná 503/9, 900 67 Láb.

Bližšie informácie Vám poskytne zástupca starostu Mgr. Chmela telefonicky (t.č. 0905358626), osobne, prípadne e-mailom: starosta@obeclab.sk.  

Dátum vyvesenia: 15.01.2019 | Dátum zvesenia: 01.03.2019

Odpis elektromerov – január 2019

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že ich poverený pracovník bude v období od 21. do 27. januára 2019 odpisovať stav elektromerov vo všetkých domácnostiach, ktoré odoberajú elektrickú energiu aj od iných dodávateľov. Žiadame občanov, ktorí majú elektromery na verejne nedostupnom mieste a nebudú sa zdržiavať doma, aby ponechali stav elektromera na viditeľnom mieste.

Dátum vyvesenia: 15.01.2019 | Dátum zvesenia: 28.01.2019

Smútočný oznam-Mária Chmelová

Smútiaca rodina Chmelová s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje občanom, že vo veku 78 rokov nás navždy opustila Mária Chmelová rodená Ležáková. Posledné lúčenie pred večným odpočinkom bude vo štvrtok 14.februára 2019 o 14:00 hod. v dome smútku v Lábe.

Dátum vyvesenia: 12.02.2019 | Dátum zvesenia: 21.02.2019

Oznam BVS – zastavená dodávka vody

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje občanom, že v stredu 9. januára 2019 od 9:30 hod. bude asi na 1 hodinu zastavená dodávka vody v časti obce Hlavná ulica, od požiarnej zbrojnice po kríž.

Dátum vyvesenia: 09.01.2019 | Dátum zvesenia: 10.01.2019