Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Autor: Daša Koledová

Zmena vývozu KO alebo odpadovej nádoby

Oznam pre občanov, ktorí potrebujú zmeniť frekvenciu vývozu komunálneho odpadu alebo veľkosť odpadovej nádoby, aby tak urobili do 31.01.2023 na obecnom úrade počas stránkových hodín.

Vývoz komunálneho odpadu 25.11.2022

Firma FCC Slovensko oznamuje občanom, že vývoz komunálneho odpadu z dôvodu nesprávneho dátumu v aplikácii „Vylož smeti“ sa uskutoční 25.11.2022 (piatok). Nezabudnite si vyložiť odpadové nádoby včas a ku kraju cesty (voľne prístupné miesto).

ZBER ROZMERNÉHO ODPADU 03.10.2022 – 06.10.2022

Obec Láb oznamuje občanom, že v dňoch od 03.10.2022 do 06.10.2022 sa uskutoční jesenné čistenie obce – ZBER ROZMERNÉHO ODPADU. 

Do kontajnerov je zakázané vhadzovať: stavebný odpad (suť), nebezpečný odpad (autobatérie, horľaviny, nádoby z farieb a lakov, rozpúšťadlá, žiarovky, motorové oleje,…), pneumatiky, bioodpad,…

Veľké kusy nábytku musia byť v rozloženom stave.

Odpad môžu občania obce ukladať do dvoch veľkorozmerných kontajnerov, ktoré budú umiestnené v lokalite pri družstve spoločnosti POSPO.

Umiestnenie odpadu mimo veľkorozmerných kontajnerov je zakázané a trestné!

Zber elektronického a kovového odpadu 30.09.2022

Obecný úrad v Lábe oznamuje občanom, že zber elektronického odpadu a kovového odpadu sa uskutoční
dňa 30. septembra 2022, t. j. v piatok od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Občania sa musia zaregistrovať k zberu od 21. do 28. septembra 2022 telefonicky na čísle OÚ 034/77 47 791 alebo 034/77 90 509 alebo emailom na adrese dasa.koledova@obeclab.sk alebo katarina.kovarova@obeclab.sk

Je potrebné uviesť typ odpadu, množstvo, meno a číslo domu.

Elektronický odpad – televízory, chladničky, mrazničky, pračky, rádiá, počítače, vysávače, kulmy, žehličky a iný elektronický odpad JE POTREBNÉ VYLOŽIŤ PRED RODINNÉ DOMY NAJNESKÔR do 8:00 hod. ZBERNÉHO DŇA,  t.j. 30.9.2022.

Vývoz plastov

Zajtra 8.7.2022 (piatok) sa uskutoční vývoz plastov. Žlté vrecia prosím vyložiť na viditeľné miesto pri kraji cesty do 06:00 hod. .

Upozornenie – veľkoobjemný odpad

Prosíme občanov, aby dnes už nevyvážali veľkoobjemový odpad do kontajnerov pri družstve z dôvodu naplnenosti. Prázdne kontajnery budú pristavené opäť zajtra v utorok 29.03.2022. 

Umiestnenie odpadu mimo veľkorozmerných kontajnerov je zakázané a trestné!