Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Autor: Daša Koledová

Dane a poplatky PN od 29.05.2023

Referentka Daša Koledová – Oddelenie životného prostredia, daní, poplatkov a odpadového hospodárstva
– Daň z nehnuteľnosti, Daň za psa, Poplatok za komunálny odpad, Daň z verejného priestranstva, Evidencia podnikateľov a prevádzok, Septiky, Kanalizácia a stočné bude od 29.05.2023 práceneschopná. 

Vývoz KO a plastov

NEZABUDNITE !

Vývoz plastov podľa harmonogramu bude uskutočnený v sobotu 08.04.2023

a vývoz komunálneho odpadu bude uskutočnený v utorok 11.04.2023.

Nahlasovanie vývozu septikov

Vývoz septikov

Vývoz fekálií zo žúmp a septikov v obci zabezpečuje Obec Láb.

Vývoz nahlasujte minimálne 5 pracovných dní vopred na t.č.  0948 128 966

v pracovné dni Pondelok, Utorok, Štvrtok  od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00

                            Streda od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 

                           Piatok od 8:00 do 13:00

 

Vývozné dni

Zber elektroodpadu a kovového odpadu

Obecný úrad v Lábe oznamuje občanom, že zber elektronického a kovového odpadu sa uskutoční 31.03.2023 t.j. v piatok od 08:00 hod.  do 12:00 hod..

Občania sa musia zaregistrovať k zberu od 15.03.2023 do 29.03.2023 do 12:00 hod. telefonicky na čísle OÚ 034/77 47 791 alebo e-mailom na adrese dasa.koledova@obeclab.sk .

Je potrebné uviesť typ odpadu, množstvo, meno, adresu s číslom domu.

Elektronický odpad je potrebné vyložiť pred rodinné domy v deň zberu (31.03.2023 – piatok)  do 08:00 hod..

Zber rozmerného odpadu 03.04. – 05.04.2023

Obecný úrad v Lábe oznamuje občanom, že v dňoch 03.04. – 05.04.2023 sa uskutoční jarné čistenie obce – ZBER ROZMERNÉHO ODPADU.

Do kontajnerov je zakázané vhadzovať stavebný odpad, nebezpečný odpad ( autobatérie, horľaviny, nádoby z farieb a lakov, rozpúšťadlá, žiarovky, motorové oleje ……), pneumatiky, bioodpad.

Veľké kusy nábytku musia byť v rozloženom stave.

Odpad môžu občania obce ukladať do dvoch veľkorozmerných kontajnerov, ktoré budú umiestnené v lokalite pri družstve spoločnosti POSPO.

Umiestnenie odpadu mimo veľkorozmerných kontajnerov je zakázané a trestné!