Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Autor: Daša Koledová

Vývoz komunálneho odpadu 25.11.2022

Firma FCC Slovensko oznamuje občanom, že vývoz komunálneho odpadu z dôvodu nesprávneho dátumu v aplikácii „Vylož smeti“ sa uskutoční 25.11.2022 (piatok). Nezabudnite si vyložiť odpadové nádoby včas a ku kraju cesty (voľne prístupné miesto).

Príspevok bol presunutý do archívu
26.11.2022

ZBER ROZMERNÉHO ODPADU 03.10.2022 – 06.10.2022

Obec Láb oznamuje občanom, že v dňoch od 03.10.2022 do 06.10.2022 sa uskutoční jesenné čistenie obce – ZBER ROZMERNÉHO ODPADU. 

Do kontajnerov je zakázané vhadzovať: stavebný odpad (suť), nebezpečný odpad (autobatérie, horľaviny, nádoby z farieb a lakov, rozpúšťadlá, žiarovky, motorové oleje,…), pneumatiky, bioodpad,…

Veľké kusy nábytku musia byť v rozloženom stave.

Odpad môžu občania obce ukladať do dvoch veľkorozmerných kontajnerov, ktoré budú umiestnené v lokalite pri družstve spoločnosti POSPO.

Umiestnenie odpadu mimo veľkorozmerných kontajnerov je zakázané a trestné!

Príspevok bol presunutý do archívu
07.10.2022

Zber elektronického a kovového odpadu 30.09.2022

Obecný úrad v Lábe oznamuje občanom, že zber elektronického odpadu a kovového odpadu sa uskutoční
dňa 30. septembra 2022, t. j. v piatok od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Občania sa musia zaregistrovať k zberu od 21. do 28. septembra 2022 telefonicky na čísle OÚ 034/77 47 791 alebo 034/77 90 509 alebo emailom na adrese dasa.koledova@obeclab.sk alebo katarina.kovarova@obeclab.sk

Je potrebné uviesť typ odpadu, množstvo, meno a číslo domu.

Elektronický odpad – televízory, chladničky, mrazničky, pračky, rádiá, počítače, vysávače, kulmy, žehličky a iný elektronický odpad JE POTREBNÉ VYLOŽIŤ PRED RODINNÉ DOMY NAJNESKÔR do 8:00 hod. ZBERNÉHO DŇA,  t.j. 30.9.2022.

Príspevok bol presunutý do archívu
29.09.2022

Vývoz plastov

Zajtra 8.7.2022 (piatok) sa uskutoční vývoz plastov. Žlté vrecia prosím vyložiť na viditeľné miesto pri kraji cesty do 06:00 hod. .

Príspevok bol presunutý do archívu
09.07.2022

Upozornenie – veľkoobjemný odpad

Prosíme občanov, aby dnes už nevyvážali veľkoobjemový odpad do kontajnerov pri družstve z dôvodu naplnenosti. Prázdne kontajnery budú pristavené opäť zajtra v utorok 29.03.2022. 

Umiestnenie odpadu mimo veľkorozmerných kontajnerov je zakázané a trestné!

Príspevok bol presunutý do archívu
30.03.2022

Zrušenie opatrenia č. 2503/2021

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec na základe skutočnosti, že nariadené opatrenia v súvislosti s výskytom aviárnej influenzy boli splnené a vo vymedzenej oblasti nebolo potvrdené ďalšie ochorenie na aviárnu influenzu, ruší opatrenia  č. 2503/2021 vydané dňa 28.12.2021.

veterinárne opatrenie

Príspevok bol presunutý do archívu
22.05.2022

Deratizácia jar 2022

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave vyzýva na vykonanie celoplošnej jarnej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja v období od 01.04.2022  do 31.05.2022.

Fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie, fyzické osoby – občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu prostredníctvom oprávnených firiem disponujúcich odbornou spôsobilosťou na vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov prípravkami na profesionálne použitie, a to : v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských a zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov.

Deratizácia jar 2022

Príspevok bol presunutý do archívu
03.06.2022