Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Zmena CP vlakov od 11.12.2022 – pripomienkovanie

Vážení zástupcovia miest a obcí,

pred pár dňami sa nám dostal do rúk návrh grafikonu vlakovej dopravy na budúci rok (GVD 2022/2023), ktorý obsahuje výrazné zmeny takmer na celom území Slovenska. Zásadné zmeny sú v zmysle tohto návrhu naplánované aj na železničnej trati č. 110 (Bratislava – Malacky – Kúty). Pozitívnou zmenou je plánované zavedenie pravidelného hodinového intervalu na trase Bratislava – Malacky počas voľných dní. Tu výpočet pozitívnych zmien končí.

 

Napriek prísľubu od našich partnerov na železniciach o zastabilizovaní cestovného poriadku v najbližších rokoch, obzvlášť po tom, ako nastala v decembri minulého roka výrazná zmena časových polôh a tejto zmene sa prispôsobovali cestovné poriadky regionálnych autobusov v celom regióne, zverejnený návrh obsahuje opäť výrazné zmeny polôh, čo pri snahe o zachovanie prestupných väzieb medzi autobusmi a vlakmi nutne musí vyústiť k ďalšej kompletnej zmene cestovných poriadkov regionálnych autobusov od 11.12.2022 a to nie len v obciach, ktoré majú priame napojenie na železničnú dopravu ale aj v obciach, ktoré sú obsluhované linkami s väzbami na linky nadväzujúce na vlaky. V praxi sa táto zmena teda opäť tak ako aj v decembri minulého roka dotkne prakticky všetkých obcí v regióne.

 

S výnimkou hore uvedeného zásadného nedostatku vyžadujúceho si kompletnú zmenu cestovných poriadkov regionálnych autobusov obsahuje návrh aj viaceré ďalšie, pre logicky uvažujúceho človeka nepochopiteľné, nedostatky. Napríklad výrazné predĺženie cestovného času medzi Bratislavou a Malackami zo 41 minút na 51 minút z dôvodu pobytov v staniciach Devínska Nová Ves a Zohor. Zároveň je zrušený pravidelný 30-minútový interval v poobedňajšej prepravnej špičke v smere z Bratislavy do Malaciek a nahradený intervalom 20-40-20 na odchode z Bratislavy, ktorý je však z dôvodu rozdielnych pobytov v staniciach na príchode do Malaciek upravený na interval 7-53-7. Taktiež je výrazne zredukovaná premávka počas zimných prázdnin a v dňoch 24.12. a 31.12. je premávka ukončená už od 17:00.

 

Navrhovaný grafikon na trati ŽSR 110 Vám posielam v prílohe. Poprosím Vás oboznámiť sa s týmto návrhom, prípadne ho zverejniť občanom na pripomienkovanie. Prípadné pripomienky za obec Vás poprosím adresovať buď obratom na moju adresu alebo na info@idsbk.sk, pripomienky od občanov poprosím adresovať výhradne na info@idsbk.sk. Termín na pripomienkovanie je do nedele 3.7.2022. Pripomienky za obec stačí zaslať mailom, prípadný list by nemusel stihnúť prísť. Všetky pripomienky budú tlmočené na parciálnej porade na pôde ŽSR v prvej polovici júla, kde by sa mali okrem zástupcov samospráv, dopravcov a ŽSR zúčastniť taktiež zástupcovia Ministerstva dopravy, ako objednávateľa výkonov v železničnej doprave.

Ďakujem za spoluprácu.

S pozdravom

 

Ing. Matúš Drozda
Oddelenie dopravného plánovania
mobil: +421 948 799 936
mail: drozda@bid.sk
web: www.bid.sk

Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

Jankolova 6, 851 04 Bratislava

 

KCP 110