Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Zastavenie stavebného konania MMP I/143

na stavbu: „Rodinný dvojdom DILONGA“ na pozemku parcela registra „C“ č. 1627/143 k.ú. Láb pre stavebníka spoločnosť MPP I s.r.o., so sídlom 900 67 Láb č. 289.

Vyvesené dňa 27.05.2019   Zvesené dňa 12.06.2019

Rozhodnutie

Dátum vyvesenia: 27.05.2019 | Dátum zvesenia: 12.06.2019