Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby MPP I/143

„Rodinný dvojdom DILONGA“, Láb Topoľová ulica, B2 Stránky  na pozemku register „C“ parcela č. 1627/143 v katastrálnom území Láb. Spoločnosť MPP I s.r.o., 900 67 Láb č. 289.

Vyvesené dňa 29.05.2019    Zvesené dňa 14.06.2019

Oznámenie

Dátum vyvesenia: 29.05.2019 | Dátum zvesenia: 14.06.2019