Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Zastavenie stavebného konania MMP I/144

na stavbu: „Rodinný dvojdom“,  na pozemku parcela registra „C“ č. 1627/144 k.ú. Láb pre stavebníka spoločnosť MPP I s.r.o., so sídlom 900 67 Láb č. 289.

Vyvesené dňa 27.05.2019    Zvesené dňa 12.06.2019

Rozhodnutie

Dátum vyvesenia: 27.05.2019 | Dátum zvesenia: 12.06.2019