Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Schválené VZN č. 6/2023 o dani z nehnuteľností a dani za psa

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Láb dňa: 14.12.2023

VZN zverejnené na web stránke obce Láb dňa: 14.12.2023

VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2024

VZN_2023_06