Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Schválené VZN č. 5/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN vyvesené na úradnej tabuli Obce Láb dňa: 14.12.2023

VZN zverejnené na internetovej stránke Obce Láb dňa: 14.12.2023

VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2024

VZN_2023_05