Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Archív

Oznam MUDr. Nenovského 11.-13.4.2018

Obvodná ambulancia v Plaveckom Štvrtku MUDr. Nenovský oznamuje svojim pacientom,  že v dňoch od 11. do 13. apríla 2018 nebude ordinovať. Zastupovať ho bude MUDr. Slobodová v Zohore: streda od 12:00 do 17:00 hod.; štvrtok a piatok od 7:00 do 12:00 hod.

Dátum vyvesenia: 11.04.2018 | Dátum zvesenia: 14.04.2018

Deň narcisov 2018

Materská škola Láb oznamujeme občanom, že v piatok 13. apríla 2018 sa uskutoční 22. ročník verejnej finančnej zbierky Deň narcisov. V tento deň budú deti z MŠ Láb rozdávať v dedine kvety narcisov, symbolizujúce tento deň, od 9:00 hod. do 12:00 hod.

Dátum vyvesenia: 11.04.2018 | Dátum zvesenia: 14.04.2018

Zásady požiarnej bezpečnosti – 2018, Láb

Po zime nás v domácnostiach čaká upratovanie vo svojich šopách, garážach a podobne. Pri týchto činnostiach, vždy je niečo treba spáliť. Táto činnosť vytvára zvýšené nebezpečenstvo požiaru, najviac požiarov vzniká v jarných mesiacoch. Z týchto dôvodov sa na Vás znovu obracajú Dobrovoľní hasiči, s cieľom upozorniť Vás a poskytnúť rady ako požiarom predchádzať. Najviac požiarov vzniká a súvisí s nezodpovednosťou ľudí a podceňovaním požiarneho nebezpečenstva pri vypaľovaní trávnatých porastov, kríkov a zakladaní ohňa v prírode. Keď začne horieť les, je už neskoro. Likvidácia týchto požiarov je veľmi náročná, vyžaduje si veľké množstvo techniky, ľudí, a trvá dlhú dobu.

Dôrazne upozorňujeme, že je v platnosti trvalý zákaz vypaľovania trávy a suchých porastov.

Spaľovanie väčšieho množstva odpadu je treba nahlásiť na riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách.

Preto Vás Dobrovoľný hasičský zbor žiada o dôsledné dodržovanie zásad požiarnej bezpečnosti.

Dátum vyvesenia: 10.04.2018 | Dátum zvesenia: 30.04.2018

Oznam BVS o zastavení vody

BVS, a.s. oznamuje občanom, že dnes (10.4.2018) bude od 9:00 hod. zastavená dodávka vody v časti obce Drahy. Na odstránení poruchy sa pracuje.

Dátum vyvesenia: 10.04.2018 | Dátum zvesenia: 11.04.2018

Predaj stromčekov 14. apríla 2018

Firma JUKKA príde do našej obce v sobotu 14. apríla 2018 v čase od 11:00 do 11:45 hod. predávať na miestne trhovisko nasledujúce stromčeky k výsadbe: jablone, hrušky, marhule, broskyne, odolné slivky, ringloty, oskoruše, čerešne, višne, stromčekové i kríkové rezistentné egreše, stromčekové a kríkové ríbezle, liesky, maliny, vinič stolový, černice, čučoriedky kanadské a čukotské, ruže kríkové, ťahavé a stromčekové, rododendrony, azalky, javory, previsnuté vŕby, sadenice jahôd a iné. Viacej informácií nájdete na letákoch vo vašich poštových schránkach.

Dátum vyvesenia: 09.04.2018 | Dátum zvesenia: 15.04.2018

OVO-SADBA

V utorok 10. apríla 2018 príde do našej obce predajca ovocných stromčekov, sadbových a konzumných zemiakov z Českomoravskej vrchoviny firma OVO-SADBA. V ponuke budú ovocné  stromčeky a kríky, sadbové zemiaky s certifikátom, konzumné zemiaky, med, jablká a kŕmne zmesi  pre nosnice a králiky v baleniach 25kg a 10kg.  Ďalej bude možné zakúpiť záhradnícke a kvetinové substráty, hnojivá NPK, liadok, hnojivo na zemiaky, cererit, všetko za výhodné ceny.

Predaj sa uskutoční v utorok 10. apríla o 16:00 hod. na miestnom trhovisku, predajca sa zdrží podľa záujmu občanov.

Dátum vyvesenia: 09.04.2018 | Dátum zvesenia: 11.04.2018

Obchodná verejná súťaž – prenájom budovy

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže bolo zverejnené predčasne, po schválení podmienok OVS zastupiteľstvom (18.04.2018), bude tento oznam AKTUALIZOVANÝ.

Obec  Láb v y h l a s u j e

Obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a/, ods. 9 9zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce:

1) nehnuteľností: pozemok parc. č. 364/2  563 m² – budova, ktorá sa nachádza na tomto pozemku s.č. 286 (bývalá tzv. prevádzka „U Marty“)

v KN Katastrálneho úradu Malacky, Správa katastra Malacky, pre okres Malacky, obec Láb

2) popis nehnuteľností: Priestory nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom prenájmu, boli dlhé roky využívané ako prevádzka pohostinstva pod lokálnym názvom U Marty. K 31.12.2017 bol ukončený nájomný vzťah. Obhliadku nehnuteľnosti je možné vykonať v dňoch 10.4.2018 a 12.4.2018, vždy o 17:00 hod. Stretnutie záujemcov bude priamo pred prenajímanou nehnuteľnosťou.

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

OVS-prenajom-budovy_3.pdf

 

Dátum vyvesenia: 06.04.2018 | Dátum zvesenia: 18.04.2018

Oznam BVS 5.4.2018

BVS, a.s. oznamuje občanom, že dnes (5.4.2018) bude od 9:00 hod. zastavená dodávka vody v časti obce ulička od Materskej školy smerom k Vrbovcu a Lúčka. Na odstránení poruchy sa pracuje.

Dátum vyvesenia: 05.04.2018 | Dátum zvesenia: 06.04.2018

Smútočný oznam – Jozef Moravčík

Smútiace rodiny Kafková, Dinušová a Ranincová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú občanom, že vo veku 64 rokov nás navždy opustil Jozef Moravčík. Posledné lúčenie pred večným odpočinkom bude vo štvrtok 5. apríla 2018. Smútočný obrad začne svätou omšou o 14:00 hod. v kostole v Plaveckom Štvrtku a po nej bude nasledovať rozlúčka na cintoríne v Plaveckom Štvrtku.

Dátum vyvesenia: 03.04.2018 | Dátum zvesenia: 06.04.2018