Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Autor: Mária Lisá

REFERENDUM 2023

Príspevok bol presunutý do archívu
25.01.2023

Nahlasovanie na prenosnú a špeciálnu prenosnú schránku k spojeným voľbám

Obecný úrad oznamuje voličom, ktorí sa chcú zúčastniť spojených volieb a zo závažných zdravotných dôvodov sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti, aby túto skutočnosť nahlásili osobne alebo prostredníctvom člena rodiny na obecný úrad osobne alebo telefonicky na číslo 0918469680.

Volič, ktorý má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu COVID-19 a chce sa zúčastniť volieb, musí túto informáciu nahlásiť najneskôr do 28.10.2022 do 12.00 h. výlučne telefonicky p.Lisej na mob. 0918469680. V deň volieb takéhoto voliča navštívi špeciálna volebná komisia.

Príspevok bol presunutý do archívu
08.11.2022

Oznam Dr. Nenovského

Obvodná ambulancia Dr. Nenovského oznamuje svojím pacientom, že od pondelka 3. októbra 2022 začína očkovať proti chrípke.

Príspevok bol presunutý do archívu
15.10.2022

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávny obcí a do orgánov samosprávnych krajov

Voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa budú konať rovnaký deň v sobotu 29. októbra 2022.

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb.

https://www.obeclab.sk/wp-content/uploads/2022/06/vyhlasenie-volieb.pdf

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávy obcí

https://www.obeclab.sk/wp-content/uploads/2022/06/KOMUNALNE-info.pdf

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávnych krajov

https://www.obeclab.sk/wp-content/uploads/2022/06/VUC-info.pdf

Príspevok bol presunutý do archívu
29.12.2022