Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

VZN Obce Láb č. 1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Lábe schválilo dňa 23.3.2022 na svojom 1. zasadnutí:

VZN Obce Láb č. 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2019, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Láb

VZN_01_2022