Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Výberové konanie – pracovník údržby majetku obce

VÝBEROVÉ KONANIE NA PRACOVNÉ MIESTO

Obec Láb vypisuje výberové konanie na funkciu

Pracovník údržby majetku obce

Záujemca o pracovné miesto „Pracovník údržby majetku obce“ obce Láb zašle poštou alebo osobne odovzdá písomnú žiadosť s predpísanými prílohami (viď. Požadované doklady) do 9.12.2022 do 12:00 hod. na adresu Obec Láb, Obecný úrad, Hlavná ulica 503/9, 900 67 Láb v uzavretej obálke označenej

„Výberové konanie – pracovník údržby“ – neotvárať

 

Miesto výkonu práce:             Obec Láb, Obecný úrad, Hlavná ulica 503/9, 900 67 Láb

Pracovný vzťah:                        trvalý pracovný pomer (TPP), plný úväzok

Termín nástupu:                     od 01.01.2023, príp. dohodou

 

Požiadavky:

 • stredoškolské vzdelanie bez maturity
 • schopnosť zodpovedne plniť úlohy pridelené vedúcim pracovníkom
 • vodičský preukaz skupiny B, T, príp. ďalšími skupinami výhodou, schopnosť riadiť traktor/ traktor s vlečkou
 • výhodou bude odborná spôsobilosť na činnosť na elektrických zariadeniach §21 vyhlášky č. 508/2009
 • precíznosť, pedantnosť, záujem o veci verejné, ich vzhľad a čistotu
 • schopnosť riešiť krízové situácie, zručnosť, šikovnosť, záujem riešiť problémy v obci
 • zodpovedný prístup k riešeniu úloh a hľadanie riešení, tímová spolupráca, samostatnosť, presnosť, flexibilita, komunikatívnosť, bezúhonnosť, dodržiavanie pracovnej disciplíny a pracovného času

 

Náplň práce:

 • vykonávanie práce pracovníka údržby majetku obce počas celého roka
 • vykonávanie prác a údržby pri správe obecných budov, verejných priestranstiev, cintorína
 • vykonávanie rôznych údržbárskych prác v interiéri/exteriéri počas celého roka
 • pravidelné porady s vedúcim pracovníkom o vykonaných prácach
 • súčinnosť pri príprave obecných akcií

 

Platové podmienky:

 • základná mesačná mzda 900,00 €/brutto
 • súčasťou finančného hodnotenia pracovníka je priestor na individuálne osobné hodnotenie za odvedenú prácu

 

Zamestnanecké benefity:

 • mimoriadne odmeny za vykonanú prácu nad rámec plánu
 • pitný režim zdarma, stravné lístky v hodnote 6,00 €, zabezpečenie pracovných a ochranných pomôcok

 

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania v slovenskom jazyku
 • profesijný štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Kontaktovať si dovoľujeme len vybraných uchádzačov.

Zverejnené na úradnej tabuli obce a na webovom sídle Obce Láb dňa 29.11.2022.

 

Bc. Štefan Fogl, v.r.

starosta obce Láb

INZERAT udrzba majetku obce