Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Značka: 2019

Zverejnenie e-mailovej adresy k voľbám do NR SR

Oznamujeme politickým stranám a koalíciám, že Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady SR treba doručiť do 8.1.2020 na obecný úrad, alebo na email  maria.lisa@obeclab.sk.

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020),

elektronicky na e-mail maria.lisa@obeclab.sk

–  vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo
–  v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020).

Dátum vyvesenia: 06.12.2019 | Dátum zvesenia: 01.03.2020

Zmena cestovných poriadkov od 15.12.2019

Slovaklines v súvislosti s celoštátnymi zmenami cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2019/2020, s platnosťou od 15.12.2019, zverejňuje cestovný poriadok prímestskej linky, ktorý prechádza našou obcou.

cestovny poriadok, zmeny

Dátum vyvesenia: 06.12.2019 | Dátum zvesenia: 31.12.2020

Oznam pošty 9.12.2019

Poštový úrad v Lábe oznamuje občanom, že v pondelok 9. decembra 2019 bude z prevádzkových dôvodov otvorený len do 11:00 hod.

Dátum vyvesenia: 05.12.2019 | Dátum zvesenia: 10.12.2019

Uzavreté parkovisko 6.-8.12.2019

Oznamujeme občanom, že parkovisko pri obecnom úrade a zdravotnom stredisku bude od 6.12.2019 (piatok) do 8.12.2019 (nedeľa) uzavreté.

Dátum vyvesenia: 03.12.2019 | Dátum zvesenia: 09.12.2019

Príchod Mikuláša

Kultúrna komisia pozýva na Príchod Mikuláša, v sobotu 7. decembra 2019 od 14:00 hod. do obecného parku. V programe podujatia vystúpia aj žiaci MŠ a ZŠ v Lábe. Pre deti prinesie so sebou Mikuláš aj darčeky. V obecnom parku je možnosť aj trhového predaja a občerstvenia, preto kto má záujem o prezentáciu svojich výrobkov, kontaktujte, prosím, predsedu kultúrnej komisie p. Praženca na tel. čisle 0911 116 700.

Dátum vyvesenia: 26.11.2019 | Dátum zvesenia: 08.12.2019

Oznam BVS – odpis stavu vodomerov 26.11.-3.12.2019

Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že ich poverení pracovníci budú v dňoch od 26.11.2019 do 3.12.2019 odpisovať stavy vodomerov. Žiadame občanov, ktorí sa nebudú zdržiavať doma, aby zanechali stav vodomeru na viditeľnom mieste.

Dátum vyvesenia: 25.11.2019 | Dátum zvesenia: 04.12.2019