Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Slovak Telekom realizuje modernizáciu telekomunikačnej siete

Slovak Telekom realizuje modernizáciu telekomunikačnej siete v našej obci – Láb

V najbližších dňoch od 1.2.2021 až 10.2.2021 vás navštívia zástupcovia Projekčnej Kancelárie elkatel s.r.o. v mene investora Slovak Telekom, ohľadom vyplnenia tlačiva, v ktorom môžete prejaviť svoj súhlas s vybudovaním prípojky optickej internetovej siete do vášho domu. V prípade, ak nebudete zastihnutý na adrese, tlačivo si nájdete v poštovej schránke. Stiahnuť si ho môžete aj pod týmto oznamom.

Suhlas_s_umiestnenim_a_zhotovenim_stavby_IBV.doc

Pre Vašu informáciu uvádzame odpovede na najčastejšie otázky obyvateľov, s ktorými sa stretávame:

• Všetky náklady spojené s budovaním telekomunikačnej siete v rámci tejto investičnej akcie budú hradené spoločnosťou Slovak Telekom, a.s.

• Súhlas so samotnou výstavbou Vás, ako vlastníka nehnuteľnosti, nezaväzuje ku žiadnej úhrade nákladov na vybudovanie siete a optických účastníckych skriniek.

• Súhlas Vás nezaväzuje ani ku žiadnemu budúcemu objednávaniu, alebo odberu služieb.

Ak máte záujem o bezplatné a nezáväzné vybudovanie prípojky, vyplňte priložený dokument a môžete ho odovzdať do schránky umiestnenej na budove obecného úradu alebo ho zašlite naskenované e-mailom na adresu:
telekom.legislativa@gmail.com
viktor.nogli@gmail.com

NAJNESKÔR  DO 10.2.2021

V prípade otázok je kontaktnou osobou

Viktor Nógli /  0904034815
V.Z. elkatel s.r.o.,  Slovak Telekom a.s.