Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Autor: Andrea Troščáková

Zber objemného odpadu 18.03 – 20.03.2024

Obecný úrad v Lábe oznamuje občanom, že v dňoch 18.03. – 20.03.2024 sa uskutoční jarné čistenie obce – ZBER OBJEMNÉHO ODPADU.

Do kontajnerov je zakázané vhadzovať stavebný odpad, nebezpečný odpad (autobatérie, horľaviny, nádoby z farieb a lakov, rozpúšťadlá, žiarovky, motorové oleje), pneumatiky, bioodpad.

Veľké kusy nábytku musia byť v rozloženom stave.

Odpad môžu občania obce ukladať do dvoch veľkoobjemových kontajnerov, ktoré budú umiestnené v lokalite pri družstve spoločnosti POSPO v doobedňajších hodinách.

Umiestnenie odpadu mimo veľkoobjemových kontajnerov je zakázané.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023

Obec Láb oznamuje v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2023.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2023 je 32,51 %.

Sadzba poplatku pre rok 2024 za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov od 29.02.2024 do 28.02.2025 je  22 €.