Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Autor: Mária Lisá

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávny obcí a do orgánov samosprávnych krajov

Voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa budú konať rovnaký deň v sobotu 29. októbra 2022.

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb.

https://www.obeclab.sk/wp-content/uploads/2022/06/vyhlasenie-volieb.pdf

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávy obcí

https://www.obeclab.sk/wp-content/uploads/2022/06/KOMUNALNE-info.pdf

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávnych krajov

https://www.obeclab.sk/wp-content/uploads/2022/06/VUC-info.pdf

INFORMÁCIA – hrobové miesta

Nájomné za všetky hrobové miesta sú uhradené do 31.12.2023 !!! 

Úhrady na ďalšie obdobie sa budú platiť až v 1. polroku 2024. Občania budú včas na tieto termíny upozornení.

MUDr. Nenovský – oznam

Obvodná ambulancia MUDr. Nenovského oznamuje svojim pacientom, že z dôvodu pohotovostnej služby bude v stredu 5. januára 2022 ordinovať len do 15.00 hod.

Smútočný oznam – Ivan KOVÁR

Smútiaca rodina Kovárová s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje občanom, že vo veku  nedožitých 58 rokov nás navždy opustil Ivan Kovár.

Posledné lúčenie pred večným odpočinkom bude v utorok 28. decembra 2021 o 14:00 hod. v Dome smútku v Lábe.

Smútočný oznam – Margita Zálesňáková

Smútiaca rodina Zálesňáková s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje občanom, že vo veku  85 rokov nás navždy opustila Margita Zálesňáková, rod. Mifkovičová.

Posledné lúčenie pred večným odpočinkom bude v pondelok 27. decembra 2021 o 14:00 hod. v Dome smútku v Lábe.

Oznam MUDr. Nenovského

Obvodná ambulancia v Plaveckom Štvrtku MUDr. Nenovský oznamuje svojim pacientom, že vo štvrtok 11.11.2021 nebude ordinovať. Zastupovať ho bude MUDr. Slobodová v Zohore od 7.00 hod. do 12.00 hod..