Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova hesla | Registrácia
Cesta: Úvod » Samospráva » Rozpočet

Rozpočet

NázovPríloha 1Príloha 2
Rozpočet obce Láb 2019, 2020, 2021 (vložené: 12.12.2018) - .pdf [797.59 KB]
Stanovisko hlav. kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Láb na rok 2019 (vložené: 12.12.2018) - docx [59.89 KB]
Rozpočet obce Láb 2018 - 1. zmena (vložené: 09.03.2018) - .pdf [207.53 KB]
Rozpočet obce Láb 2018, 2019 a 2020 (vložené: 15.12.2017) - .pdf [2.16 MB]
Rozpočet obce Láb 2017 - 4. zmena (vložené: 10.11.2017) - .pdf [588.79 KB]
Rozpočet obce Láb 2017 - 3. zmena (vložené: 17.10.2017) - .pdf [615.64 KB]
Rozpočet obce Láb 2017 - 2. zmena (vložené: 10.07.2017) - .pdf [491.28 KB]
Rozpočet obce Láb 2017 - 1. zmena (vložené: 25.04.2017) - .pdf [3.58 MB]
Rozpočet obce Láb 2017, 2018 a 2019 (vložené: 14.12.2016) - .pdf [1.83 MB]
Stanovisko hlav. kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Láb na rok 2017 (vložené: 14.12.2016) docx [39.1 KB] -
Rozpočet obce LÁB na rok 2016, 2017, 2018 docx [278.49 KB] .pdf [874.83 KB]
Rozpočet obce Láb 2015 - .pdf [925.86 KB]
2014 Rozpočet - .doc [1.57 MB]
2014 Rozpočet zmeny - .pdf [5.85 MB]
2014 Stanovisko HK k ZU - .doc [146.5 KB]
2014 Záverečný účet - .pdf [955.68 KB]
2014 Príloha k ZU - .pdf [2.07 MB]
2013 Záverečný účet - .doc [249.5 KB]
2012 Rozpočet - .xls [378 KB]
2011 Rozpočet - .xls [398 KB]
2017_Záverečný účet obce Láb za rok 2017 (vložené: 28.06.2018) - .pdf [474.96 KB]
2017_Stanovisko hlav. kontrolóra k záverečnému účtu obce Láb na rok 2017 (vložené: 28.06.2018) - .pdf [497.57 KB]
2017_Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2017 (vložené: 28.06.2018) - .pdf [103.89 KB]
Stanovisko hlav. kontrolóra k záverečnému účtu obce Láb za rok 2016 (vložené: 03.07.2017) docx [58.84 KB] -
Záverečný účet obce Láb za rok 2016 (vložené: 31.05.2017) - .pdf [1.24 MB]
Záverečný účet obce Láb za rok 2015 - .pdf [1.01 MB]
2016_Výročná správa obce Láb za rok 2016 - .pdf [592.56 KB]
2016_Konsolidované výkazy obce Láb za rok 2016 - .pdf [118.88 KB]
2015_Výročná správa obce Láb za rok 2015 - .pdf [1.54 MB]
2015_Konsolidované výkazy obce Láb za rok 2015 - .pdf [136.54 KB]

Rozpočet obce do roku 2016 nájdete TU v archíve

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,