Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Oznamujeme voličom, ktorí nebudú môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov sú zapísaní, že môžu požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

– osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb
– v listinnej forme alebo elektronicky na email maria.lisa@obeclab.sk tak, aby žiadosť bola doručená najneskôr 15 pracovných dní predo dňom    konania volieb

žiadosť o vydanie voličského preukazu.pdf

Dátum vyvesenia: 12.02.2019 | Dátum zvesenia: 01.04.2019