Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Oznamujeme voličom, ktorí nebudú môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov sú zapísaní, že môžu požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

– osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb

– v listinnej forme alebo elektronicky na email maria.lisa@obeclab.sk tak, aby žiadosť bola doručená najneskôr 15 pracovných dní predo dňom    konania volieb

ziadost

Dátum vyvesenia: 08.04.2019 | Dátum zvesenia: 27.05.2019