Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Zápis do 1. ročníka ZŠ Láb

Milí rodičia,

Riaditeľka Základnej školy v Lábe, Vám oznamuje, že Zápis do 1. ročníka v šk. roku 2020/2021 (detí narodených od 1.9.2013 do 31.8.2014)

bude prebiehať v čase od 15.04.2020 do 17.04.2020 elektronickou formou.

Na stránke školy je „Dotazník 2020“, ktorý si stiahnite, vyplňte ho (prosíme čitateľne) a zašlite elektronicky na  zslab@zslab.sk.

Ak zákonný zástupca nemá možnosť zápis zrealizovať elektronicky, môže tak urobiť osobne, bez prítomnosti dieťaťa, za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení dňa  17.4.2020 (piatok) v budove ZŠ Láb, v čase od 13:00 do 17:00 h.

Následne, po overení si všetkých údajov, Vám bude doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa na školu.

V prípade, že zvažujete odklad školskej dochádzky, ste povinní doložiť:

  • žiadosť rodičov o odklade
  • potvrdenie od detskej lekárky
  • potvrdenie o vyšetrení  školskej zrelosti, ktoré vydáva CPPPaP

Vzhľadom  na mimoriadnu situáciu, počas ktorej odborní zamestnanci CPPPaP nevykonávajú vyšetrenia školskej zrelosti, je možné toto vyšetrenie doložiť po skončení mimoriadnych opatrení. CPPPaP bude tieto vyšetrenia vykonávať prednostne. Viac informácií nájdete na stránke www.cpppapma.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na uvedenej mailovej adrese: zslab@zslab.sk  alebo t. č. 0919 404 333

Dátum vyvesenia: 14.04.2020 | Dátum zvesenia: 18.04.2020