Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Výzva na prihlásenie kandidátov na členov redakčnej rady Lábskych novín

Lábske noviny majú v našej obci dlhú tradíciu a tešia sa vysokej obľube medzi obyvateľmi. Preto plánujeme obnoviť pravidelné vydávanie novín a v tomto roku uverejniť dve vydania.

S cieľom zabezpečiť čo najväčšiu mieru nezávislosti pre budúcu redakčnú radu sme prijali štatút Lábskych novín.

Obec Láb v súlade so Štatútom Lábskych novín vyhlasuje výzvu na prihlásenie kandidátov na členov redakčnej rady.

Ak máte záujem kandidovať na člena/členku redakčnej rady Lábskych novín, vyplňte elektronickú prihlášku:

https://forms.gle/yJ2L3tHSJ4pVejgYA

Prihlášku je možné vyplniť aj osobne na obecnom úrade, alebo ju zaslať poštou na adresu: Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb.

Prihlášku je potrebné vyplniť a elektronicky odoslať, alebo fyzicky doručiť najneskôr do 14. apríla 2023 do 10:00 hod.