Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

VÝZVA na predkladanie ponúk

V Ý Z V A  na predkladanie ponúk podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Základná škola Láb

Sídlo: Vŕšok  č. 489/20, 900 67 Láb

IČO:  31811612                     

Telefón: 0919 404 333

Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Chovanová

e-mail:zslab@zslab.sk

  1. Názov zákazky:     Výmena a rozšírenie zabezpečovacieho systému   

vyzva-zabezpecovaci-system-detail.pdf

Príspevok bol presunutý do archívu
13.03.2021