Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Schválené VZN č. 3/2024, ktorým sa ruší VZN č. 4/2015 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce

VZN_2024_03_o zruseni VZN Zasady hospodarenia

VZN vyvesené na úradnej tabuli: 10.04.2024

VZN zverejnené na internetovej stránke obce: 10.04.2024

VZN nadobúda účinnosť: 25.04.2024