Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Pracovná ponuka – učiteľka materskej školy

Materská škola v Lábe príjme do pracovného pomeru

Učiteľku materskej školy 

s nástupom od 1.5.2020.

Požiadavky na uchádzača:

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úplné stredné odborné vzdelanie – učiteľstvo pre materské školy Vysokoškolské vzdelanie – predškolská a elementárna pedagogika.

Znalosť práce s PC
Word, Excel, internet-pokročilý, PowerPoint

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • doklad o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Ponúkaný plat: V zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v závislosti od skúseností uchádzača.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 30.04.2020 na adresu:

Materská škol
Ulica Ignáca Juračku 223/10
900 67 Láb

alebo mailom: mslab@mslab.sk

Mgr. Dagmar Šteffeková, 0911 893 123

Dátum vyvesenia: 28.02.2020 | Dátum zvesenia: 30.04.2020