Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Pracovná ponuka – učiteľ pre 1. stupeň ZŠ

Pozícia:
Učiteľ pre 1. stupeň ZŠ
Úväzok: 100%
Dátum nástupu: 1.9.2020

Požiadavky:
Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov, podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

Požadované doklady:
žiadosť do zamestnania
profesijný životopis
doklady o vzdelaní
súhlas so spracovaním osobných údajov

Kontakty:
Základná škola, Vŕšok 489/20, 900 67 Láb
tel. č.: 0919 404 333
e-mail: zslab@zslab.sk

Dátum vyvesenia: 21.04.2020 | Dátum zvesenia: 31.05.2020