Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lábe 2018

Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lábe, ktoré sa uskutoční v sobášnej miestnosti starého obecného úradu dňa 09.05.2018 (streda) o 18:00 hod.

  1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a pracovných komisií.
  2. Schválenie programu 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Láb v roku 2018.
  3. Schválenie podmienok Obchodnej verejnej súťaže na prenájom mobilnej bunky – bufetu na ihrisku.
  4. Rekonštrukcia starého bytu Láb č. 294 pri školskej jedálni za účelom vybudovania zdravotného strediska.
  5. Rôzne.
  6. Záver.

Dovolím si Vás požiadať o včasné zaujatie miesta!

Marián Moravčík, starosta obce

Dátum vyvesenia: 30.04.2018 | Dátum zvesenia: 10.05.2018